112 meldingen

112 meldingen en begrippen

A

 • A1 = Ambulance Melding Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie)
 • A2 = Ambulance Melding Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie)
 • AAA = Aneurysma Aorta Abdomen, verwijding van grote slagader in de buik (ambulance)
 • AAAA = Acute Aneurysma Aorta Abdomen, acuut onstane verwijding van grote slagader in de buik (ambulance)
 • AANGEZICHTSLETSEL = Letsel aan gezicht (ambulance)
 • AANR = Aanrijding
 • AANR BEKNELLING = Aanrijding waarbij 1 of meerdere personen bekneld zitten
 • AANR DOORRIJDEN = Aanrijding waarbij veroorzaker is doorgereden
 • AANR EENZIJDIG = Aanrijding waarbij 1 voertuig is betrokken
 • AANR LETSEL = Aanrijding met lichaamlijk en/of geestelijk letsel
 • AANR MATERIEEL = Aanrijding met materiële schade (blikschade)
 • AB = Adembeschermingsvoertuig (brandweer)
 • ABC STABIEL = Ademhaling, Bewustzijn & Circulatie stabiel (ambulance)
 • ABDOMINAAL ANEURYSMA = Slagaderbreuk (uitstulping) in de buik of buikholte (ambulance)
 • ABORTUS = Miskraam (ambulance)
 • ABORTUS PROVOCATUS = Een opgewekte miskraam (ambulance)
 • AC = Alarm Centrale
 • ACIDOSE = Zuurstofvergiftiging (te hoge zuurgraad in het bloed) (ambulance)
 • ACS = Belangrijkste symptoom progressieve of acute pijn of beklemmend gevoel op de borst. (ambulance)
 • ACUTE BUIK = Buikaandoening met een mogelijke (levensbedreigende) onsteking (ambulance)
 • ACUTE DECOMPENSATIE = Dringende onvoldoende werking van de hartspier, hartfalen (ambulance)
 • ACUTE DIALYSE = Dringende nierbehandeling (ambulance)
 • ACUUT HARTFALEN = Het hart heeft onvoldoende capaciteit (ambulance)
 • ADENOMYOSE = Weefsel van het baarmoederslijmvlies in de baarmoederspier of in een eileider (ambulance)
 • AE = Aanhoudingseenheid (Mobiele Eenheid)
 • AED = Automatische Externe Defibrilator (ambulance)
 • AFD = Afdeling
 • AL = Autoladder (brandweer)
 • AL = Automatisch Brandalarm (brandweer)
 • ALGEHELE MALAISE = Gevoel van onwelzijn (ambulance)
 • ALLERGISCHE REACTIE = Abnormale reactie van afweersysteem op stoffen van buiten het lichaam (ambulance)
 • AM = Ambulance
 • AMON = Ambulance Motor Ondersteuning
 • AMPUTATIE = Het afzetten van een deel van het menselijk lichaam (ambulance)
 • ANAAL BLOEDVERLIES = Bloedverlies vanuit de anus (ambulance)
 • ANAFYLACTISCHE SHOCK = Een acute en levensbedreigende allergische reactie (ambulance)
 • ANESTHESIOLOOG = Dokter die verdovingen toedient bij operatieve ingrepen (ambulance)
 • ANEURYSMA = Een slagaderbreuk (ambulance)
 • ANGINA PECTORIS = Zuurstof tekort van het hartweefsel (pijn op de borst) (ambulance)
 • ANGINA PECTORIS KLACHTEN = Zuurstof tekort van het hartweefsel (pijn op de borst) (ambulance)
 • ANGIO = Vaatonderzoek (ambulance)
 • ANGIOGRAM = Röntgenfoto van een vat (ambulance)
 • ANH = Ambulance Noord-Holland Noord(ambulance)
 • ANOREXIA NERVOSA = Magerzucht (eetstoornis) (ambulance)
 • AOV = Ambtenaar Orde & Veiligheid (brandweer)
 • AP = Angina Pectoris, zuurstof tekort van het hartweefsel (ambulance)
 • APPENDICITIS = Blindedarm ontsteking (ambulance)
 • AS = Autospuit (brandweer)
 • ASS = Assistentie
 • ASS REA = Assistentie reanimatie (ambulance)
 • ASTMA BRONCHIALE = Chronische ziekte met ernstige aanvallen van benauwdheid (ambulance)
 • ASTMA CARDIALE = Longen vol vocht vanwege hartfalen (ambulance)
 • ASTMATICUS = Een abnormaal lang durende astma aanval (ambulance)
 • ATRIH = Atrium Medisch Centrum Heerlen (ambulance)
 • ATRIB = Atrium Medisch Centrum Brunssum (ambulance)
 • ATRIUMFIBRILLATIE = Bij deze ritmestoornis is het boezemritme geheel chaotisch (ambulance)
 • ATRIUM FIBRILLEREN = Hartritmestoorissen, > 400 slagen per minuut (ambulance)
 • AVP = Aanvalsplan (brandweer)
 • AZC = AsielZoekersCentrum
 • AZM = Academisch Ziekenhuis Maastricht (ambulance)
 • AZS = Antonius Ziekenhuis Sneek (ambulance)

B

 • B = Besteld Vervoer (ambulance)
 • B-VERVOER = Besteld Vervoer (ambulance)
 • BABYLANCE = Ambulance met couveuse voor zeer jonge kinderen (ambulance)
 • BBK = Bereikbaarheidskaart (brandweer)
 • BE = Bergingsvoertuig (brandweer)
 • BG = Blusgroep (brandweer)
 • BGM = Burgemeester
 • BHV = Bedrijfshulpverlener
 • BIN = Binnenbrand (brandweer)
 • BLAASRETENTIE = Problemen bij het urineren (ambulance)
 • BLOEDTRANSFUSIE = Overbrengen van bloed uit het ene mens in ander mens (ambulance)
 • BM = Bijzonder Materieel (brandweer)
 • BOEZEM FIBRILLEREN = Samentrekking van afzonderlijke spiervezels in de boezem (ambulance)
 • BOELIMIA NERVOSA = Braken na vreetbuien (eetstoornis) (ambulance)
 • BOT = BedrijfsOpvangTeam (brandweer)
 • BR = Brandmelding (brandweer)
  BR 1 = Brandmelding Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) 
  BR 2 = Brandmelding Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) 
  BR 3 = Brandmelding Prioriteit 3; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Lage Urgentie) 
 • BRADYCARIE = Hartritmestoornissen, < 60 slagen per minuut (ambulance)
 • BRONCHITIS = Aandoening van de longen, ontsteking en irritatie van longweefsel (ambulance)
 • BRONCHO PNEUMONIE = Longontsteking (die uitgaat van de luchtpijptakken) (ambulance)
 • BRV = Brandbestrijdingsvaartuig (brandweer)
 • BRW = Brandweer
 • BST = Benzinestation
 • BUI = Buitenbrand (brandweer)
 • BV = Bevelvoerder (brandweer)
 • BV = Behandel Verbod (ambulance)
 • BVD = Bevelvoerder van Dienst (brandweer)
 • BYPASS = Hierbij worden operatief de kransslagaders van het hart omgeleid (ambulance)

C

 • C2000 = Communicatie 2000
 • CA = Carcinoom (kwaadaardig gezwel) (ambulance)
 • CA MET METAS = Carcinoom (kwaadaardig gezwel) met een overgang of verandering (ambulance)
 • CABG = Coronary Artery Bypass Grafting, omleiding tbv verstopping kransslagader (ambulance)
 • CAG = Coronaire Angio Grafie, soort rontgenfoto van bloedvaten (ambulance)
 • CARA = Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen, verzamelnaam voor longziekten (ambulance)
 • CARCINOOM = Kwaadaardig gezwel (ambulance)
 • CARD = Cardiologie (ambulance)
 • CARDIAAL = Met betrekking tot het hart (ambulance)
 • CARDIALE = Met betrekking tot het hart (ambulance)
 • CARDIALE KLACHTEN = Met betrekking tot het hart (ambulance)
 • CARDIALE SHOCK = Teken dat het hart niet meer goed functioneert (ambulance)
 • CARDIOCHIRURGIE = Hartoperatie (ambulance)
 • CARDIOLOGIE = Afdeling voor hartziekten (ambulance)
 • CCU = Cardiac Care Unit (Hartbewaking) (ambulance)
 • CD = Commandant van Dienst (brandweer)
 • CEH = Centrum Eerste Hulp (ambulance)
 • CEREBRO VASCULAIR ACCIDENT = Beroerte (hersenbloeding / herseninfarct) (ambulance)
 • CHEMOKUUR = Geneesmiddel om tumorcellen te doden (ambulance)
 • CHIR = Chirurgie (ambulance)
 • CHIR/ORTHO = Operaties en/of behandeling aan beenderen en gewrichten (ambulance)
 • CHIRURGIE = Heelkunde (ambulance)
 • CIN = Centraal Incidenten Nummer (brandweer), CIN in combinatie met:
  B = Brand of Explosie
  G1 = Gevaar: Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht
  G2 = Gevaar: Verspreiding van stoffen over het oppervlak (land, oppervlaktewater)
  G3 = Gevaar: Overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen (stormschade, dreigend omvallen schoorsteen)
  Z1 = Zonder gevaar: Verspreiding van stoffen door de lucht
  Z2 = Zonder gevaar: Lekkage van vloeistof op of in het oppervlaktewater
  Z3 = Zonder gevaar: Lekkage van stof op het land
  Z4 = Zonder gevaar: Overige overlastgevende situatie (sirene)
 • COBA gevolg door een nummer = Coördinatie Ongevallen Bestrijding Autosnelwegen;
  Hoe hoger het nummer des te ernstiger de situatie (4 = max. 3 voertuigen, 9 = kettingbotsing/grote voertuigen) (brandweer)
 • COLLAPS = Flauwvallen door te lage bloeddruk (ambulance)
 • COLLAPS ECI = Flauwvallen door te lage bloeddruk door onbekende oorzaak (ambulance)
 • COLLUM # = Fractuur en/of breuk aan de dijbeenhals (ambulance)
 • COLLUM FR = Fractuur en/of breuk aan de dijbeenhals (ambulance)
 • COLLUM FRACTUUR = Fractuur en/of breuk aan de dijbeenhals (ambulance)
 • COMA = Bewusteloosheid door uitvallen (deel) hersenen (ambulance)
 • COMA / DECOMP CORD = Bewusteloosheid door uitvallen (deel) hersenen / hartfalen (ambulance)
 • COMATEUS = Bewusteloosheid door een coma (ambulance)
 • COMMOTIO CEREBRI = Een hersenschudding (ambulance)
 • CONCUSSIO CEREBRI = Hersenkneuzing (verstoorde hersenwerking) (ambulance)
 • COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Longen bijv. Bronchitis, Longemfyseem, etc.) (ambulance)
 • COPI = Commando Plaats Incident (brandweer)
 • CORT = Commando Rampterrein (brandweer)
 • COXARTROSE = Heupslijtage (ambulance)
 • CPA = Centrale Post Ambulance
 • CT = Computer Tomografie Scan, een 3D foto van (een deel) lichaam (ambulance)
 • CT = Crashtender (brandweer)
 • CT SCAN = Computer Tomografie Scan, een 3D foto van (een deel) lichaam (ambulance)
 • CTPI = Coördinatieteam Plaats Incident (brandweer)
 • CVA = Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (ambulance)
 • CVA BEELD = Alles wijst op een Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (ambulance)
 • CVA COMA = Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) in bewusteloosheid (ambulance)
 • CVA PROTOCOL = Werkwijze die gehanteerd moet worden bij een Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (ambulance)
 • CVA < 3 UUR = Hersenbloeding etc. korter dan 3 uur geleden, kans genezing groter (ambulance)
 • CVA > 3 UUR = Hersenbloeding etc. langer dan 3 uur geleden, kans genezing kleiner (ambulance)
 • CVA / TIA = Cerebro Vasculair Accident (herseninfarct) / Transient Ischemic Attack (voorbijgaande beroerte) (ambulance)
 • CVD = Commandant van Dienst (brandweer)
 • CYANOSE = Te laag zuurstofgehalte in het bloed (ambulance)

D

 • DA = Dienstauto (brandweer)
 • DAGBEHANDELING = Behandeling die maar 1 dag duurt (ambulance)
 • DARM CA = Darm Carcinoom (ambulance)
 • DARMCARCINOOM = Darmkanker (ambulance)
 • DB = Dienstbus (brandweer)
 • DDPL = Dienstdoende Ploeg (brandweer)
 • DEC CORDIS = Hartfalen (ambulance)
 • DEC CORDIS / POB = Hartfalen / Pijn Op Borst (ambulance)
 • DECO = Decontaminatiebak (haakarmbak t.b.v. ontsmetten van personen) (brandweer)
 • DECOMP CORDIS = Hartfalen (ambulance)
 • DECOMPENSATIO CORDIS = Hartfalen (ambulance)
 • DEHYDRATIE = Uitdrogingsverschijnselen (ambulance)
 • DERMATOLOGIE = Afdeling voor huidziekten (ambulance)
 • DIABEET = Suikerziekte (ambulance)
 • DIABETES = Suikerziekte (ambulance)
 • DIABETES MELLITUS = Aandoening waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed (bloedsuiker) te hoog is (ambulance)
 • DIALYSE = (Kunst) Nier behandeling (ambulance)
 • DIVERTICULITUS = Ontstoken uitstulpingen in de darmen (ambulance)
 • DOTTERPROCEDURE = Procedure die men moet volgen bij het dotteren van bloedvaten (ambulance)
 • DOVD = Districtelijke Officier van Dienst (brandweer)
 • DP = Dependance (AMBULANCE HAAGLANDEN)
 • DP in combinatie met:
  1 = Post Centrum
  2 = Post Mariahoeve
  3 = Post Wassenaar
  5 = Post Westland
 • DND = Dokternachtdienst (brandweer)
 • DV = Dienstverlening (brandweer)
 • DWARSLAESIE = Een beschadeging van het ruggenmerg (ambulance)
 • DYSNPOE = Verstoorde ademhaling (ambulance)
 • DYSPNEU = Kortademigheid (ambulance)

E

 • ECI = E Causa Ignota, door onbekende oorzaak (ambulance)
 • ECG = Elektro Cardio Gram, hartfilm (ambulance)
 • ECHOGRAFIE = Onderzoek met geluidsgolven, echo (ambulance)
 • EEG = Electro Encefalo Grafie, Elektro Encephalo Gram (ambulance)
 • EFO = Elektro Fysiologisch Onderzoek, hartritmestoornis (ambulance)
 • EHBO / SEH = Eerste Hulp Bij Ongelukken / Spoed Eisende Hulp (ambulance)
 • EMPHYSEEM = Vernietiging van de wanden van de distale longdelen naast de zieke terminale bronchiën. (ambulance)
 • ENCEPHALITUS = Ontsteking van hersenweefsel (ambulance)
 • ENDOMETRIOSE = Baarmoederslijmvlies dat voorkomt op een andere plaats dan in de baarmoeder (ambulance)
 • ENDOMETRIUM = Baarmoederslijmvlies (ambulance)
 • ENDOPROTHESE = In het lichaam verborgen prothese (ambulance)
 • ENDOSCOPIE = Kijkonderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen (ambulance)
 • EPI INS = Epileptisch Insult, Verlies bewustzijn en verkramping van lichaam door oncontroleerbare prikkeling hersencellen (ambulance)
 • EPIDURAAL HEMATOOM = Bloeduitstorting tussen het schedeldak & het harde hersenvlies (ambulance)
 • EPILEPSIE = Vallende ziekte (toevallen) (ambulance)
 • EPILEPTISCH INSULT = Verlies bewustzijn en verkramping van lichaam door oncontroleerbare prikkeling hersencellen (ambulance)
 • EPISTAXIS = Neusbloeding (ambulance)
 • ERCP = Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreatografie, Ronten-onderzoek van gal- en pancreasgang (ambulance)
 • EXACERBATIE COPD = Verergering van de COPD (ambulance)

F

 • FEMUR = Het dijbeen (ambulance)
 • FEMUR FRACTUUR = Botbreuk in het dijbeen (ambulance)
 • FLUXUS = Ernstige bloeding (ambulance)
 • FLUXUX NA PARTUS = (Ernstige) Bloeding direct na de bevalling (ambulance)
 • FOETALE NOOD = Moeilijkheden met bevalling (ambulance)
 • FRACTUUR = Botbreuk (ambulance)

G

 • GASTROENTERITIS = Acute diarree (ambulance)
 • GASTRO-ENTERITIS = Acute ontsteking van het maag-darmkanaal (ambulance)
 • GBT = Gemeentelijk BeleidsTeam (brandweer)
 • GERIATRIE = Ouderen, bejaardenzorg (ambulance)
 • GESUCC = Gesuccombeerd, slachtoffer is reeds overleden (ambulance)
 • GEW M LETSEL = Geweld met letsel (ambulance)
 • GEZONDHEID = Probleem met de gezondheid (ambulance)
 • GG = GespreksGroep (ambulance)
 • GGD = Gemeentelijke Gezondheidsdienst
 • GGZ = Gemeentelijke Gezondheidszorg
 • GHOR = Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
 • GM = Gereedschap/materieel-voertuig (brandweer)
 • GMS = Geïntegreerd Meldkamer Systeem
 • GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure; zie GRIP Niveau’s voor verdere uitleg
 • GS = Gevaarlijke Stoffen (brandweer)
 • GYN = Gynecologie (ambulance)
 • GYN/OBSTR = Obstructie bij bevalling (ambulance)
 • GYNEALOGIE = Met betrekking tot vrouwenziekten (ambulance)

H

 • HA = Huis-Arts (ambulance)
 • HA = Haakarmvoertuig (brandweer)
 • HA – TP = Huis-Arts is ter plaatse (ambulance)
 • HAEMATOLOGIE = Verschillende soorten kanker (met name bloedkanker) (ambulance)
 • HAEMATOMEN = Blauwe plekken (die ontstaan doordat onderhuidse bloedvaatjes worden aangeprikt) (ambulance)
 • HAEMOPTOE = Ophoesten van helderrood bloed vanuit de slokdarm, maag of luchtpijp (ambulance)
 • HAP = Huisartsenpost (ambulance)
 • HART CATH = Hart Catheterisatie (ambulance)
 • HARTFALEN = Onvoldoende werking van de hartspier (ambulance)
 • HC = Hart Catheterisatie (ambulance)
 • HCTPL = Hectometerpaal
 • HEMIPARESE = Halfzijdige verlamming (ambulance)
 • HEUPFRACTUUR = Breuk in de heup (ambulance)
 • HEUPLUXATIE = Heup ontwrichting (heup uit de kom) (ambulance)
 • HET = Hoog Energetisch Trauma, o.a. ongeval met hoge snelheid, val van hoogte etc. (ambulance)
 • HMP = Hectometerpaal
 • HNP = Hernia Nuclei Pulposi, uitstulping van de tussenwervelschijf (ambulance)
 • HOSPICE = Verzorgingstehuis voor ernstig zieke bejaarden (ambulance)
 • HOVD = Hoofd Officier van Dienst (brandweer)
 • HS = Hoofd Sectie
 • HV = Hulpverlening (brandweer)
  HV 1 = Hulpverlening Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) 
  HV 2 = Hulpverlening Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) 
  HV 3 = Hulpverlening Prioriteit 3; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Lage Urgentie) 
  HV 5 = Proefalarmering
 • HW = Hoogwerker (brandweer)
 • HYDROCEPHALUS = Aandoening waarbij ter hoogte van de hersenen te veel hersenvocht aanwezig is (Waterhoofd) (ambulance)
 • HYPER = Suikerpatiënt met teveel aan suiker (ambulance)
 • HYPERVENTILATIE = Angstige ademhaling (ambulance)
 • HYPO = Suikerpatiënt met tekort aan suiker (ambulance)
 • HYPOGLYCEMISCH COMA = Krampaanvallen, verlammingsverschijnselen en uiteindelijk coma door een tekort aan suiker in het bloed (ambulance)
 • HYPOTENSIEF = Met bloedruk verlagende werking (ambulance)
 • HYSTERECTOMIE = Verwijderen van de baarmoeder (ambulance)

I

 • IAP = Instabiele Angina Pectoris (ambulance)
 • IBS = In Bewaring Stelling, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (ambulance)
 • IC = Intensive Care (ambulance)
 • ICU = Intensive Care Unit (ambulance)
 • ILEUS = Beknelling of verstopping van de darmen (ambulance)
 • IN PARTU = In baring (bevalling) (ambulance)
 • INCI = Incidentgroep (ambulance)
 • INFARCT = Bloedtekort (geen zuurstof) in weefsel (met name hart) (ambulance)
 • INHALATIE-TRAUMA = Het ontstaan van letsels van de longen & luchtwegen ten gevolgen van het inademen van hete of prikkelende gassen of dampen (ambulance)
 • INSTAB = Instabiel (ambulance)
 • INSTAB AP/INSTABIELE AP  = Dreigend Angina Pectoris, dreigend zuurstof tekort van het hartweefsel (ambulance)
 • INTERNE = Inwendige geneeskunde (ambulance)
 • INTOXICATIE = Vergiftiging (door bijv. medicijnen, alcohol etc.) (ambulance)

K

 • KLPD = Korps Landelijke Politie Diensten
 • KMAR = Koninklijke Marechaussee
 • KNO = Keel, Neus & Oren (ambulance)
 • KNRM = Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
 • KOORTS = Verhoging van de normale lichaamstemperatuur (ambulance)
 • KOORTS ECI = Verhoging van de normale lichaamstemperatuur door onbekende oorzaak (ambulance)
 • KOORTSCONVULSIES = Koortsstuipen, heftige spiertrekkingen als gevolg van snel oplopende temperatuur (kinderen) (ambulance)
 • KOORTSSTUIPEN = Koortsstuipen, heftige spiertrekkingen als gevolg van snel oplopende temperatuur (kinderen) (ambulance)
 • KP = Knooppunt
 • KR = Kraanwagen (brandweer)

L

 • L = Links (toevoeging bij auto(snel)weg)
 • LEUKEMIE = Bloedkanker (ambulance)
 • LMAZ = Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg
 • LMPO = Leider MeetPlanOrganisatie (brandweer)
 • LONG CA = Longcarcinoom, longkanker (ambulance)
 • LONGCARCINOOM = Longkanker (ambulance)
 • LONGEMBOLIE = Een verstopping van een bloedvat door een bloedprop (ambulance)
 • LONGEMFYSEEM = Een chronische ziekte waarbij steeds meer longblaasjes verloren gaan (ambulance)
 • LUCHTWEGINFECTIE = Besmetting met ziektekiemen in de luchtwegen (ambulance)
 • LUMBAAL = Met betrekking tot de lende (het lage deel van de wervelkolom) (ambulance)
 • LUXATIE = Ontwrichting / Uit de kom (ambulance)

M

 • MAAGPERFORATIE = Doorboring in de maag (ambulance)
 • MALAISE = Gevoel van onwelzijn (ambulance)
 • MASI = Maasland Ziekenhuis Sittard (ambulance)
 • MC = Melding Classificatie (brandweer)
 • MCL = Medisch Centrum Leeuwarden (ambulance)
 • MCU = Medium Care Unit (ambulance)
 • MDL = Maag, Darm & Lever (ambulance)
 • ME = Myalgische Encefalomyelitis (vermoeidheids syndroom) (ambulance)
 • MECONIUMHOUDEND = Ontlasting in het vruchtwater, baby heeft volle darmen of is benauwd geweest (ambulance)
 • MED NOODSITUATIE = Medische noodsituatie (ambulance)
 • MENINGITIS = Hersenvliesontsteking (ambulance)
 • MK = MeldKamer
 • MKA = Meldkamer Ambulancezorg
 • MMT = Mobiel Medisch Team (ambulance)
 • MRI = Magnetic Resonance Imaging, magneetscan (ambulance)
 • MS = Motorspuit (brandweer)
 • MS = Multiple Sclerose, ziekte van het zenuwstelsel, hersenen en ruggenmerg (MS) (ambulance)
 • MULTIPLE SCLEROSE = Ziekte van het zenuwstelsel, hersenen en ruggenmerg (MS) (ambulance)
 • MYOCARD INFARCT = Hartinfarct (ambulance)
 • MYOOM = Vleesboom (gezwel in de baarmoeder) (ambulance)

N

 • NEFROLOGIE = Met betrekking tot nierziekten (ambulance)
 • NEONATOLOGIE = Kindergeneeskunde (ambulance)
 • NEUROLOGIE = Afdeling voor aandoeningen aan het zenuwstelsel (ambulance)
 • NEUROLOGISCH BEELD = Alles wijst op een aandoeningen aan het zenuwstelsel (ambulance)
 • NEUROGENE SHOCK = Shock die ontstaat door een plotselinge verwijdering van het bloedvatenstelsel (ambulance)
 • NIERSTEENKOLIEK = Verkalking in het nierbekken, pijnaanval hevig krampende pijn (ambulance)
 • NIET VORD UITDR = Niet Vorderende Uitdrijving (ambulance)
 • NMC = Network Management Centre (Nationaal Monitor Systeem)
 • NR = Niet Reanimeren (ambulance)
 • NUCL = Nucleaire (ambulance)
 • NUCL GENEESK = Nucleaire Geneeskunde (toepassing van radioactieve stoffen voor diagnostiek & behandeling van ziekten) (ambulance)
 • NVB = Niet Vorderende Baring (ambulance)
 • NVU = Niet Vorderende Uitdrijving (ambulance)

O

 • OBSTR = Obstructie, vaak in combinatie met GYN, problemen met bevalling (ambulance)
 • OEDEEM = Vochtuittreding (ambulance)
 • OESOPHAGUS = Slokdarm (ambulance)
 • OGS = Ongeval Gevaarlijke Stoffen (brandweer)
 • OK = Operatie Kamer (ambulance)
 • OBMS = Openbaar Meldsysteem (Automatische Melding) (brandweer)
 • OMS = Openbaar Meldsysteem (Automatische Melding) (brandweer)
 • OBMS of OMS in combinatie met:
  A = Automatische Melding ingekomen door een Melder (algemene term)
  A1 = Automatische Melding ingekomen door een Handmelder (of Sprinkler)
  A2 = Automatische Melding ingekomen door een Automatische Melder (of Sprinkler)
  A3 = Automatische Melding ingekomen door een Vertraagde Melder (Rook-, Ammoniak-, Gasdetectie etc.)
  SO = Automatische Melding ingekomen door een Storing van Brandmeldcentrale
  LO = Automatische Melding ingekomen door een Lijn Onderbreking
 • ONCO = Oncologie, afdeling voor kanker (ambulance)
 • ONCOLOGIE = Afdeling voor kanker (ambulance)
 • ONTSL = Ontslag van ziekenhuis / verpleegtehuis (ambulance)
 • OPN = Opname ziekenhuis / verpleegtehuis (ambulance)
 • OPN CCU = Opname op de Cardiac Care Unit (bewakingsafdeling voor acute hartpatienten, hartbewaking) (ambulance)
 • ORTHO = Orthopedie, afdeling voor beweging (armen. benen, gewrichten etc.) (ambulance)
 • ORTHOPNEU = Kortademigheid (ambulance)
 • ORTHOPEDIE = Afdeling voor beweging (armen. benen, gewrichten etc.) (ambulance)
 • ORTHOREXIA NERVOSA = Ziekelijke fixatie op gezond eten (eetstoornis) (ambulance)
 • OSP = OnderSteuningsPeloton (brandweer)
 • OT = Operationeel Team (brandweer)
 • OVD = Officier van Dienst (brandweer)
 • OVD-G = Officier van Dienst – Geneeskunde (ambulance)
 • OZ = Oosterschelde Ziekenhuis Goes (ambulance)

P

 • P 1 = Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (brandweer)
 • P 2 = Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (brandweer)
 • P2000 = Pagers, Paging 2000 (Alarmeringsonderdeel van C2000)
 • PAC = Particuliere Alarm Centrale (Automatische Melding) (brandweer)
 • PANCREATITIS = Ontsteking van de alvleesklier (ambulance)
 • PAR = Parallel (Rijbaan)
 • PARTUS = Baring, bevalling (ambulance)
 • PAT = Patiënt (ambulance)
 • PB = Poederblusvoertuig (brandweer)
 • PEDIATRIE = Afdeling voor kindergeneeskunde (ambulance)
 • PEP = Pre hospital ECG Project, Huisarts vraag ambulance om ECG te maken ter controle van zijn diagnose (ambulance)
 • PERFORATIE = Doorboring en/of doorbraak van de wanden van organen of gezwellen (ambulance)
 • PERITONITIS = Buikvliesontsteking (ambulance)
 • PKP = Parkeerplaats
 • PLACENTA = Moederkoek (ambulance)
 • PM = Personeels- Materieelvoertuig (brandweer)
 • PNEUMONIE = Longontsteking (ambulance)
 • PNEUMOTHORAX = Spontane klaplong (ambulance)
 • PLACENTA = Moederkoek (ambulance)
 • POB/POBD = Pijn Op de Borst (ambulance)
 • POGING SUICIDE = Poging tot het plegen van zelfmoord (ambulance)
 • POLI = Polikliniek (ambulance)
 • PR 1 / PRIO 1 = Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (brandweer)
 • PR 2 / PRIO 2 = Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (brandweer)
 • PROTHESE = Kunstmatige vervanging of correctie van een lichaamsdeel, orgaan, of onderdeel van een orgaan (ambulance)
 • PSYCHIATRIE = Afdeling voor geestelijke stoornissen (ambulance)
 • PSYCHOSE = Verwardheid (dat kan zich uiten in wanen & of hallucinaties) (ambulance)
 • PTCA = Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek, dotteren van bloedvaten (ambulance)
 • PULMONOLOGIE = Aandoeningen van de longen en luchtwegen (ambulance)
 • PYELONEPHRITIS = Ontsteking van nieren en nierbekken (ambulance)

R

 • R = Rechts (toevoeging bij auto(snel)weg)
 • RADIOTHERAPIE = Bestraling van kanker (ambulance)
 • RB = Reddingsboot (KNRM)
 • RBT = Regionaal BeleidsTeam (brandweer)
 • RCVD = Regionaal Commandant van Dienst (brandweer)
 • REANIMATIE = Adem- en circulatiestilstand proberen weer op gang te brengen (ambulance)
 • RGF = Regionaal Geneeskundig Functionaris (ambulance)
 • RIF = Radiologisch Instituut Friesland (ambulance)
 • RM = Rechtelijke Machtiging, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (ambulance)
 • RMC = Regionaal Meldcentrum Politie
 • ROGS = Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (brandweer)
 • ROT = Regionaal Operationeel Team (brandweer)
 • RUPTUUR = Scheur (ambulance)
 • RV = Reddingsvoeruig (brandweer)

S

 • SAB = Sub Arachnoïde Bloeding, bloeding aan de onderzijde van de hersenen (ambulance)
 • SB = Schuimblusvoertuig (brandweer)
 • SCHEDELBASISFRACTUUR = Dat de vliezen bij de neusholte of bij het oor gescheurd kunnen zijn (ambulance)
 • SEH = Spoed Eisende Hulp (ambulance)
  SEH CARDIO = Spoed Eisende Hulp Cardiologie (ambulance)
  SEH CHIR = Spoed Eisende Hulp Chirurgie (ambulance)
  SEH INTERNE = Spoed Eisende Hulp Interne Geneeskunde (ambulance)
  SEH LONG = Spoed Eisende Hulp Longziekten (ambulance)
  SEH NEURO = Spoed Eisende Hulp Neurologie (ambulance)
  SEH ORTHO = Spoed Eisende Hulp Orthopedie (ambulance)
  SEH PULM = Spoed Eisende Hulp Pulmonogie (ambulance)
  SEH / CEH = Spoed Eisende Hulp / Centrum Eerste Hulp (ambulance)
 • SEPSIS = Toename van bacteriën in bloed gevolgd door een shock (ambulance)
 • SEPTISCHE SHOCK = Toename van bacteriën in bloed gevolgd door een shock (ambulance)
 • SHOCK = Tekort aan circulerend bloedvolume (ambulance)
 • SL = Slangenvoertuig (brandweer)
 • SLOPA = Slangen Opneem Apparaat (brandweer)
 • SO = Slachtoffer
 • SOLUTIO PLACENTAE = Bloedverlies dat ontstaat doordat de placenta geheel of gedeeltelijk is losgelaten (ambulance)
 • SOMATIEK = Lichamelijke ziekten of aandoeningen (ambulance)
 • STATUS EPILEPTICUS = Ernstige toestand waarbij de patiënt aanhoudend epileptische aanvallen heeft zonder daar tussendoor uit te ontwaken (ambulance)
 • STOMA = Kunstmatige uitgang voor ontlasting & urine (ambulance)
 • SUB ARACH BLOEDING = Sub Arachnoïde Bloeding, bloeding aan de onderzijde van de hersenen (ambulance)
 • SUBDURAAL HEMATOOM = Een bloeding tussen het spinnenwebvlies en harde hersenvlies (ambulance)
 • SUICIDAAL = In staat tot zelfmoord (zelfmoord neigingen) (ambulance)
 • SUICIDE POGING = Zelfmoord poging (ambulance)
 • SUPRA PUBIS CATHETER = Assisteren bij het inbrengen van een blaascatheter (ambulance)

T

 • TACHYCARDIE = Hartritmestoornissen, > 100 slagen per minuut (ambulance)
 • TENTAMEN SUICIDE = Poging Zelfmoord (ambulance)
 • TERMINAAL = In het eindstadium van het leven (ambulance)
 • THORACAAL WERVEL = Wervel in de borstkast (ambulance)
 • THORAX = Borstholte (waarin de slokdarm, hart en longen zich bevinden) (ambulance)
 • TIA = Transient Ischemic Attack, voorbijgaande beroerte (ambulance)
 • TP = Ter Plaatse
 • TRAC DIGES BLOEDING = Bloeding in het spijsverteringskanaal (ambulance)
 • TRACTUS DIGESTIVUS = Spijsverteringskanaal (ambulance)
 • TRAUMATISCH SHOCK = Shock die ontstaat na uitgebreide weefsel beschadigingen (ambulance)
 • TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK = Voorbijgaande beroerte (TIA) (ambulance)
 • TROLLEY = Brancard met volwaardige intensieve care apparatuur (ambulance)
 • TROMBOLYSE = Oplossen van stolsel in een bloedvat in de hersenen (ambulance)
 • TROMBOSE = Vorming van stolsel in een bloedvat (ambulance)
 • TS (bij ambulance) = Tentamen Suicide (Poging Zelfmoord) (ambulance)
 • TS (bij brandweer) = Tankautospuit (brandweer)
 • TW = Tankwagen (brandweer)

U

 • UMCG = Universitair Medisch Centrum Groningen (ambulance)
 • UROLOGIE = Afdeling voor urinestelsel-ziekten (ambulance)
 • UROSEPSIS = Het gevolg van een infectie met een micro organisme, uitgaande van de urinewegen met uitbreiding naar de bloedbaan (ambulance)
 • UTERUS = Baarmoeder (ambulance)
 • UTERUSEXTIRPATIE = Verwijdering van de baarmoeder (ambulance)
 • UZA = Academisch Ziekenhuis Antwerpen (ambulance)

V

 • VB = Verbindingsdienst (brandweer)
 • VBW = Verbindingsweg
 • VC = Verbindings- Commandovoertuig (brandweer)
 • VERK ONGEV BEKNEL = Verkeersongeval met beknelling
 • VERMINDERD BWZ = Verminderd bewustzijn (ambulance)
 • VKO = Verkeersongeval
 • VOS = Vliegtuig Ongeval Schiphol; zie Luchtvaart Scenario’s
 • VP = Verkeersplein
 • VPK = Verpleegkundige
 • VSR = Voorwaarde Scheppende Rit (ambulance)
 • VW = Vrachtwagen (brandweer)
 • VWS = Voorwaardescheppend (Centraal Opstellen) (ambulance)

W

 • WACHTARTS = Arts van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (ambulance)
 • WO = Water Ongevallen (brandweer)
 • WVD = Waarschuwings- en Verkenningsdienst (brandweer)

Z

 • ZH / ZHS / ZKH / ZKHS = Ziekenhuis (ambulance)

0-9 #

 • # = Fractuur (ambulance)
 • 111 = Aanrijding met letsel (politie)
 • 114 = Auto te water (politie)
 • 121 = Aanrijding (politie)
 • 131 = Overtreding tegen openbare orde (politie)
 • 304 = Inbraak (politie)
 • 401 = Overval (politie)
 • 402 = Beroving (politie)
 • 411 = Agressie / Openlijk geweld (politie)
 • 414 = Steekpartij / Mishandeling (politie)
 • 417 = Overlijden (politie)
 • 419 = Schietpartij (politie)
 • 501 = Wandelaar onder invloed (politie)
 • 541 = Kleine brand binnen(politie)
 • 546 = Gaslucht / -lek (politie)
 • 559 = Ontsnapping uit gevangenis (politie)
 • 590B = Zelfdoding of poging daartoe (politie)
 • 591 = Overige openbare orde (politie)
 • 601 = Onwelwording (politie)
 • 603 = Bedrijfsongeval (politie)
 • 606 = Poging zelfmoord (politie)
 • 608 = Drenkeling (politie)
 • 613 = Moeilijkheden binnen (politie)
 • 635 = Iemand in verwarde toestand (politie)
 • 691 = Overige dienstverlening (politie)
 • 713 = Assistentie hulpverleners (politie)
 • 812 = Stormschade (politie)
 • 891 = Overige opsporingsactiviteiten (politie)