Genderen – Oranjevereniging Juliana uit Genderen nodigt de inwoners van Genderen uit om naar de jaarvergadering te komen die op 1 november wordt gehouden in het Dorpshuis van Genderen. De vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan:

  1. Welkome en opening door de voorzitter
  2. Notulen jaarvergadering vorige vergadering, die ter inzage ligt op de jaarvergadering
  3. Verslag secretaris
  4. Verslag penning meester
  5. Bestuursverkiezing
  6. Vooruitblik 20223
  7. Rondvraag
  8. Sluiting met een drankje

 

Door Joop