In juli heeft de gemeente Altena een enquête gehouden over veiligheid(sbeleving) in de gemeente. Op 13 oktober publiceerde Altena de het resultaat. De enquête is door ruim 700 inwoners ingevuld. Deze reacties zijn erg waardevol voor de gemeente Altena.

Samenvatting resultaten

 • Gemiddeld geven inwoners de veiligheid in hun buurt het cijfers 8.
 • Ruim de helft (60%) voelt zich veilig in de eigen woonomgeving,40% voelt zich wel eens onveilig. Inwoners geven aan dat het gevoel van onveiligheid komt door hangjeugd, vuurwerk, verkeer en inbraken.
 • Bijna twee derde vindt de veiligheidsbeleving in hun buurt gelijk gebleven, een derde vindt de beleving van veiligheid achteruit gegaan.
 • 37% ervaart geen overlast, 63% ervaart wel eens overlast in de woonomgeving. De meeste overlast wordt ervaren door verkeer waarbij te hard rijden als grootste overlast en als onveilig wordt gezien. Woonoverlast zoals geluidsoverlast, stankoverlast en personen met verward gedrag staat op plaats 2, met direct daarna overlast door jeugd.
 • Bij 15% van de respondenten is een buurtpreventieteam actief. 71% hiervan geeft aan dat dit het veiligheidsgevoel vergroot.
 • 35% van de respondenten geeft aan dat er een Whatsappgroep actief is in hun buurt op het gebied van veiligheid en verdachte situaties. Ruim 60% hiervan geeft aan dat de aanwezigheid van deze Whatsappgroep het veiligheidsgevoel vergroot.
 • 25% kent de mogelijkheid van buurtbemiddeling bij een conflict, 75% niet.
 • Veel inwoners herkennen de signalen van cybercrime (70%), waar met name phising, oplichting via internet en hacking bekende vormen zijn. Drie kwart geeft aan nog nooit slachtoffer geweest te zijn van cybercrime. 60% vindt dat de gemeente voorlichting moet geven over dit thema.
 • Meer dan de helft (60%) van de inwoners die wel eens een verdachte situatie hebben gezien in de wijk, hebben dit gemeld bij gemeente en/of politie. 

Prioriteiten

De top 3 veiligheidsthema’s die volgens inwoners prioriteit moeten krijgen zijn:

 1. Jeugdcriminaliteit.
 2. Woonoverlast.
 3. Zorg in combinatie met veiligheid (verward gedrag, verslaving en mensen die geen zorg accepteren).

Als laagste op de prioriteitenlijst staan de thema’s ondermijning en georganiseerde criminaliteit, woninginbraken (en auto- en fietsdiefstal) en buurtpreventie.

Belangrijke input voor veiligheidsbeleid

Mede op basis van de resultaten uit deze enquête stelt de gemeenteraad in het najaar de prioriteiten vast voor het veiligheidsbeleid van de komende 4 jaar. In dit beleid staat waar de gemeente samen met de veiligheidspartners en inwoners de komende jaren aan werkt.

Red: Jammer dat maar een handjevol mensen de enquête hebben ingevuld op het grote aantal inwoners (23.007 huishoudens) van Altena. Dat had beter gekund volgens ons.
Bron: Gemeente Altena

 

Door Joop