Altena – Het bijwonen van een vergadering van de Jongerenraad monde uit in een leerzame avond.

Altenalokaal was getuige van een zeer professioneel opererende groep jongeren die belangrijke onderzoeken uitvoeren waar wij als doorgewinterde politici veel aan hebben. Actuele thema’s die binnen hun generatie leven worden onder de loep genomen, en na voltooing van hun rapportage voorgelegd aan de gemeenteraad van Altena.
 
Het was mooi om eens mee te mogen maken hoe ze via brainstormsessies komen tot deze onderwerpen en hoe de opzet van het onderzoek gestalte krijgt.
Een icoonproject wat is uitgegroeid tot een prachtige kweekvijver voor toekomstige gemeenteraadsleden.

Door Joop