Iedere maand zijn we te gast in een kerk in Altena, deze keer in de Hervormde Kerk van Genderen, Kerkstraat 29 op woensdag 14 december. Wat is het een zegen te mogen bidden en voorbede te doen voor ons prachtige Altena, de mensen en de overheden die er zijn. We verlangen naar een opleving en herstel van de kerken.

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. 1 Timotheüs 2:1-2 HSV

De Bijbel roept ons op om te bidden en wat een prachtige belofte is daaraan verbonden. Van harte welkom om hardop of in stilte mee te bidden. Inloop 19.15. Aanvang 19.30.

Door Joop