Altena – Tijdens de jaarwisseling mag u een vuurtje stoken in een vuurkorf of vuurton tot 200 liter als u zich houdt aan de onderstaande regels. Deze regels zijn door het college vastgesteld voor de veiligheid en om schade aan de openbare ruimte te voorkomen. Als u gaat stoken moet u dit vooraf melden bij de gemeente. Er is geen vergunning nodig, een melding is voldoende. Dit kan tot donderdag 29 december 17.00 uur.

Aanmelden kan tot donderdag 29 december 17.00 uur (klik hier om aan te melden)

Regels stoken in vuurkorf of vuurton tot 200 liter

  1. Maak een melding bij de gemeente dat u gaat stoken in een vuurkorf of vuurton tot 200 liter.
  2. De ontvangstbevestiging van de melding moet u tijdens het gebruik van de vuurton of vuurkorf kunnen tonen.
  3. Bij plaatsing van de vuurton of vuurkorf op een verharde ondergrond moet de ondergrond met zand zijn afgedekt om schade aan de ondergrond te voorkomen.
  4. De minimale afstand van de vuurton of vuurkorf tot een woning bedraagt 5 meter en de vuurton of vuurkorf wordt niet geplaatst op openbaar groen.
  5. De vuurton of vuurkorf mag niet onbeheerd worden achtergelaten en dient na afloop te worden opgeruimd door de eigenaar.
  6. De vuurton of vuurkorf wordt zodanig geplaatst dat de doorgang van het verkeer niet wordt gehinderd.
  7. De hoogte van de vlammen is niet hoger dan 50 cm gemeten van de bovenrand van de vuurton of vuurkorf.
  8. Er is een brandblusser, bluswater of zand aanwezig.
  9. Niet de gemeente, maar de eigenaar van de vuurton of vuurkorf is aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens het stoken wordt veroorzaakt.
  10. De bij de vuurton of vuurkorf aanwezige hoeveelheid hout is beperkt tot een hoeveelheid die redelijkerwijs kan worden opgestookt binnen de uren dat stoken op grond van artikel 5.34a APV is toegestaan. Dit is van 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Meer informatie over de jaarwisseling leest u op www.gemeentealtena.nl/jaarwisseling.

Bel of mail gerust als u nog vragen heeft

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar veiligheid@gemeentealtena.nl of met ons te bellen via ons algemene telefoonnummer 0183 – 51 61 00.

 

Door Joop