De stijging van het aantal inbeslagnames kan het gevolg zijn van de intensievere controles van de douane op drugs in de post. Daarnaast speelt mogelijk een rol dat in 2022 het aantal dancefeesten wereldwijd weer is toegenomen na het coronajaar 2021. De smokkel in pakketpost neemt juist licht af. In pakketten trof de douane in 2022 in totaal ruim 116 kilo XTC/MDMA aan, tegenover 172 kilo in 2021. Drugs versturen per briefpost kan anoniemer dan via een pakket. Daarom kiezen smokkelaars mogelijk vaker voor briefpost. Behalve XTC treft de douane ook steeds vaker LSD aan in de post. Het aantal inbeslagnames van LSD is bijna verdubbeld, van ruim 1.600 naar bijna 3.200 keer.

“Met het onderscheppen van drugs levert de douane een belangrijke bijdrage aan de aanpak van de ondermijnende criminaliteit”, zegt staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane. “Criminele drugshandelaren worden steeds meedogenlozer en de gevolgen hiervan worden steeds breder voelbaar in de maatschappij. Met elke gram die we in beslag nemen, worden criminelen geraakt in hun inkomsten en wordt de samenleving een stukje veiliger.”

In 2022 heeft de douane in totaal 29.808 keer drugs onderschept. Bij elkaar ging het om 64.383 kilo. In omvang vormt cocaïne het grootste deel van de vangsten. Hoewel het aantal vangsten van cocaïne met ruim 160 nagenoeg gelijk was aan 2021 daalde het aantal kilo’s tot ruim 51.447 kilo cocaïne. In 2021 ging het om 71.796 kilo. Bij alle andere drugssoorten constateert de douane een stijging in het aantal in beslag genomen kilo’s. Zo nam de douane 2.611 kilo heroïne in beslag, ten opzichte van 1.734 kilo een jaar eerder. Het aantal in beslag genomen kilo’s marihuana nam toe van 734 in 2021 naar 5.492 in 2022. De meeste drugs werd afgelopen jaar onderschept in de haven van Rotterdam en op luchthaven Schiphol. Ook in de andere zeehavens en vliegvelden onderschepte de douane in 2022 drugs.

Uit de drugscijfers 2022 blijkt verder dat er vorig jaar in het buitenland veel meer cocaïne met bestemming Nederland in beslag is genomen dan in 2021. In totaal hebben Zuid-Amerikaanse douane- en politiediensten in 2022 bijna 110 ton cocaïne in beslag genomen met als bestemming Nederland. In 2021 ging het nog om 41 ton. De Nederlandse douane werkt steeds meer samen met andere landen. Zo gaan er scanbeelden worden uitgewisseld met Brazilië en België, en komen er liaisons in Zuid-Amerikaanse landen.

De douane ziet dat cocaïne vooral gesmokkeld wordt met zogeheten rip-off. Dat betekent dat de cocaïne niet in de lading verwerkt wordt, maar bijvoorbeeld aan een legale lading in een container wordt toegevoegd. Dan stoppen smokkelaars bijvoorbeeld een sporttas met cocaïne tussen de lading, in plaats van dat ze de drugs in het product of de verpakkingsmaterialen verwerken. Deze ontwikkeling constateert de douane zowel bij scheepsladingen als in de luchtvracht.

Cijfers inbeslaggenomen drugs in kilogrammen en aantallen bevindingen (2018 – 2022)

  2022

kg

Aantal 2021

kg

Aantal 2020

kg

Aantal 2019

kg

Aantal 2018

kg

Aantal
Cocaïne

– waarvan maritiem

51.447

50.044

3.965

162

71.796

69.479

3.586

166

48.891

47.711

1.426

140

40.095

38.406

1.109

127

21.188

20.074

1.251

99

Heroïne 2.611 2.369 1.734 2.128 105 88 625 25 296 110
XTC/MDMA 363 7.000 259 4.755 519 2.284 426 489 472 344
Amfetamine 32 1.385 19 671 34 248 2 11 1 5
Meth-amfetamine* 82 55 20 97 17 75 550 11 6 15
Marihuana 5.492 4.381 734 2.439 514 393 583 231 322 125
Hasjiesj 293 1.161 172 123 1.010 106 299 101 3.910 93
Qat 3.265 56 2.887 258 9.137 629 2.080 108 3.331 177
LSD** 6 3.181 4 1.613 1 353

*   Inclusief crystal meth
** Vanwege de toename van bevindingen van LSD wordt deze stof ook opgenomen in de tabel. Voor 2018-2019 zijn geen volledige cijfers beschikbaar.

Noot:

  1. In bovenstaande tabel zijn de meest voorkomende, in beslag genomen drugs opgenomen. Minder voorkomende drugs zijn niet in de tabel opgenomen, maar worden wel meegenomen in de monitoring. Ook nieuwe psycho-actieve stoffen (NPS) en stoffen die onder de Geneesmiddelwet vallen, zoals ketamine vallen buiten de scope van de tabel.
  2. Pas sinds 2020 is het resultaat van onderscheppingen in briefpost onderdeel van de rapportages. Aantallen inbeslagnames zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met de jaren daarvoor en daarom zijn de aantallen van voor 2020 niet opgenomen in de tabel.
  • Bron: Rijksoverheid
  • Stockfoto

Door Joop