Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen waar racisme voor verdeeldheid zorgt

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema, Doe goed, zoek recht, is dit jaar aangedragen door christenen uit de Amerikaanse staat Minnesota. Ook in Genderen zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden, is
hartelijk welkom

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, SKIN en netwerk MissieNederland. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema Doe goed, zoek recht. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

De start van de gebedssamenkomsten in Genderen is d.m.v. een gezamenlijke dienst van Gereformeerd en Hervormd Genderen in de Hervormde kerk op zondag 15 januari om 18.30 uur. Na afloop kunt u/ kun jij mee doen met het gezamenlijk gebed in de Regenboog.

Elke dag wordt daar die week gebeden van 16 t/m 20 januari van 19.00 uur tot 19.45 uur. Van harte welkom iedereen.

 

 

Door Joop