Minister Weerwind (Rechtsbescherming) wil dat mensen die hun recht zoeken en daarbij in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand de best mogelijke juridische ondersteuning krijgen. Vandaag én in de toekomst. Om dat te bereiken past Weerwind de lopende stelselvernieuwing rechtsbijstand op onderdelen aan.

De minister schrapt het plan dat rechtzoekenden zich altijd eerst moeten melden bij het Juridisch Loket voordat ze gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen krijgen. Dit voornemen botst met het in het werkveld breed gedragen uitgangspunt dat mensen met hun probleem moeten kunnen aankloppen bij verschillende dienstverleners. Een verplichting om altijd eerst naar het Juridisch Loket te gaan, vormt een extra drempel voor mensen. Zeker als ze vervolgens toch bijstand van een advocaat nodig blijken te hebben.

Daarnaast ziet minister Weerwind na overleg met alle betrokken partijen af van de invoering van de zogeheten rechtshulppakketten. De ontwikkelingen van deze pakketten blijkt zeer complex, ze blijken in de praktijk niet goed bruikbaar en er is weinig draagvlak voor bij de professionals die ermee moeten werken. De achterliggende doelstelling van een betere kwaliteit van dienstverlening en een doelmatig stelsel blijven onverminderd overeind. De minister wil deze doelen bereiken binnen het bestaande systeem van forfaitaire vergoedingen.

Dat schrijft minister Weerwind vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

,,Met deze besluiten breng ik focus aan en werk ik toe naar een vernieuwd stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand dat voorziet in een laagdrempelige en effectieve toegang tot het recht, met een brede informatievoorziening voor iedereen. Een stelsel waarin problemen van rechtzoekenden zo veel mogelijk in een vroeg stadium en zo nodig integraal worden aangepakt. Ik wil de regionale samenwerking stimuleren en faciliteren en de positie van het Juridisch Loket verder versterken.’’

Eerder al maakte de minister bekend dat bellen met het Juridisch Loket met ingang van dit jaar gratis is geworden. Het loket helpt mensen met een laag inkomen met gratis persoonlijk advies.

Verder wordt subsidieregeling voor de beroepsopleiding sociale advocatuur dit jaar verlengd. De regeling is bedoeld om jonge aanwas in de sociale advocatuur te stimuleren en heeft de afgelopen twee jaar tot 202 advocaat-stagiaires geleid. Komende zomer worden ook de vergoedingen van de reiskosten van rechtsbijstandverleners aangepast.

Door Joop