Gemeente Altena en de omliggende regiogemeenten zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT geïnformeerd over de noodzaak van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein.

TenneT en het ministerie onderzoeken in de regio wat een goede plek is voor de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding. Een deel van het westen van de gemeente Altena valt binnen het zoekgebied. Bekijk het zoekgebied via de website van TenneT www.tennet.eu/geertruidenberg-krimpen-crayestein. Dit betekent dat er mogelijk door een deel van de gemeente een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding aangelegd wordt. U bent uitgenodigd voor inloopbijeenkomsten waar u vragen kunt stellen en uw mening kunt geven.  

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk noodzakelijk
Om elektriciteitslevering ook in de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat het elektriciteitsnet op verschillende plekken wordt uitgebreid. De gemeente Altena begrijpt de noodzaak hiervan en streeft naar regionale samenwerking. Daarnaast vraagt de gemeente bij het ministerie en TenneT aandacht voor burgerparticipatie, behouden van een goede kwaliteit van de leefomgeving en oog te hebben voor de maatschappelijke opgaven in het gebied. De eerste officiële stap in de verkenning is op 13 januari 2023 gestart met de publicatie van de Nota Voornemen & Participatie door het ministerie. Meer informatie over deze nota, de procedure en hoe u kunt reageren vindt u op de website van Bureau Energieprojecten: www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c

Mogelijk deel door de gemeente Altena
Omdat deze nieuwe hoogspanningsverbinding mogelijk door het westen van Altena loopt, wordt de gemeente Altena in dit proces betrokken als gesprekspartner. Het ministerie neemt het uiteindelijke besluit over de (ligging van de) verbinding.

Uw mening is belangrijk
Er zijn verschillende mogelijkheden om vragen te stellen of te reageren op het voornemen en het participatieplan. Bezoek hiervoor één van de inloopavonden op:

  •             Dinsdag 7 februari, in Dorpshuis Lekkerkerk, Raadhuisplein 5, Lekkerkerk
  •             Donderdag 9 februari, in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 4, Raamsdonksveer  

U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur.

Ook organiseert TenneT op dinsdag 14 februari van 19.00 tot 20.30 uur een digitale informatiebijeenkomst via ZOOM. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via de website www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c.

Heeft u vragen?
Kijk op bovengenoemde websites of bel met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 – 379 89 79.

  • Bron: gemeente Altena
  • stockfoto

Door Joop