Rent a cop, rent a boa

U kunt als inwoner van de gemeente Altena bepalen waar de wijkagenten en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) van de gemeente op dinsdag 7 maart worden ingezet.

Met de actie vraagt de politie en de gemeente aandacht voor het belang van melden van overlastgevende situaties. Het melden is belangrijk voor de veiligheid in onze gemeente.

Geef uw suggestie door voor 28 februari

Ervaart u geluidsoverlast, parkeeroverlast,is er overlast van straatafval of spelen er andere zaken waarbij het goed is dat de politie en boa komen kijken?

Geef dit door via www.gemeentealtena.nl/rentacop.

Op 7 maart pakken wijkagenten en boa’s  zoveel mogelijk meldingen op en als het mogelijk is ondernemen ze direct actie.

  • Foto: Politie.nl

 

Door Joop