Genderen –  Op woensdag 19 april 2023 organiseert de Dorpsraad van Genderen haar jaarlijkse algemene dorpsraadvergadering. Aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis van Genderen.

Agenda

 1. Opening: door de voorzitter Gertjan Bax.
 2. Mededelingen bestuur.
 3. Vaststellen notulen van 5 april 2022, zie notulen op de tafels.
 4. Verslag gerealiseerde plannen en mededelingen.
 5. Verslag penningmeester: door Johan Groenendijk.
  Kascontrole commissie: Arne Schouten (le) en (2e) Tanja Versteeg en Lian Roubos.
 6. Mutaties en presentatie nieuwe bestuursleden dorpsraad.
 7. Ontwikkeling nieuwbouw plannen woningbouw in Genderen.
 8. Rondvraag
 9. Pauze: Met een bakje koffie of drankje.
 10. Presentatie van de plannen voor een nieuwe inrichting van de uiterwaarden in Genderen door Arcadis.
 11. Sluiting van de vergadering.

Aanmelden als nieuw lid van de dorpsraad! Voor € 2,50 per jaar, bij Johan Groenendijk, Hoefstraat 41b en in het dorpshuis op 19 april.

Oproep: Wie durft!
Wij als dorpsraad zijn op zoek naar enthousiaste inwoners die samen met de overige bestuursleden op willen komen voor de algemene belangen van dorp en inwoners.

Wat doet de dorpsraad?

 • De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
 • De dorpsraad wil een klankbord zijn voor de bewoners en zo nodig hun belangen behartigen bij de gemeente en diversen andere belangengroepen.
 • De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Altena.
 • Er zijn 2 vacatures.

Heb je interesse? Mail dan voor maandag 10 april naar dorpsraadgenderen@gmail.com
Wist u dat de dorpsraad te volgen is op Instagram? https://www.instagram.com/dorpsraadgenderen/

Door Joop