Giessen – Op dinsdag 21 maart verzorgt Pieter van Dijk, op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing met als thema ‘De betekenis van Jacob van der Pol voor de Veense gemeenschap.’ Johanna van Roode verzorgt die avond een bijdrage over het dagelijks leven in Woudrichem tijdens de Tachtigjarige Oorlog.  De lezingen zijn in ’t Dijkhuis, naast de hervormde kerk aan de Kerkstraat 4 in Giessen en sluiten aan op de jaarlijkse ledenvergadering. Aanvang 19.30 uur.

‘Een waardige telg uit een notabel geslacht.’ Zo werd Jacob van der Pol in 1971 omschreven in het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena. Tijdens deze lezing wordt zijn grote betekenis voor Veen van verschillende kanten belicht. Met behulp van foto’s en originele documenten neemt Van Dijk  u als het ware mee door het leven van deze veelzijdige en karakteristieke man. Het archiefonderzoek naar deze erudiete inwoner van Veen leverde verrassende vondsten op die hij graag met u wil delen. Jacob van der Pol was bij alles wars van mensverheerlijking. Deze lijn probeert Van Dijk tijdens de lezing aan te houden.

Johanna van Roode heeft jarenlang onderzoek gedaan in het Streekarchief in Heusden naar het dagelijks leven binnen en buiten de poorten van  Woudrichem tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het resulteerde in haar vorig jaar verschenen boek ‘Turf en Kaarsen. ‘ Tijdens haar bijdrage vertelt ze er meer over.

Iedereen is welkom. Entree voor niet-leden: vier euro.

Door Joop