De komende tijd gaan er zo’n 400 nieuwe emissievrije vrachtwagens de weg op in ons land. Batterij- of waterstofelektrisch. Dit gebeurt mede dankzij een regeling waarmee ondernemers subsidie kunnen krijgen bij de aanschaf van een schone vrachtwagen (AanZET). De subsidieregeling was dermate populair, dat het totale budget voor 2023 in één dag overtekend is. Dit betekent dat er meer geld aangevraagd is dan er dit jaar beschikbaar is. Er werd namelijk voor ruim € 120 miljoen subsidie aangevraagd.

Verantwoordelijk staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Het is mooi dat er zoveel bereidheid is in de sector om over te stappen naar een emissievrije vrachtwagen. Nederlandse ondernemers zijn hard op weg als het gaat om verduurzaming van het wagenpark, en daar ben ik oprecht trots op. Tegelijk zie ik dat de wil om met subsidie over te stappen groter is dan het budget dat ik heb. Daarom ga ik kijken of ik hier extra geld beschikbaar voor kan stellen. Want elke schone kilometer die we nu maken is wat mij betreft pure winst”.

Overstappen met subsidie werkt
Een emissievrije vrachtwagen is veel duurder in aanschaf dan een vrachtwagen op diesel. Vandaar dat ondernemers tot maximaal 60% van de meerprijs aan subsidie en belastingvoordeel kunnen krijgen. Om het MKB een extra steuntje in de rug te geven, krijgen kleine ondernemers een hoger subsidiepercentage dan grote ondernemingen.

Dit jaar was er in totaal € 30 miljoen beschikbaar. Daarmee komen er zo’n 400 nieuwe schone vrachtwagens op de weg. Het gaat om batterij- én waterstofelektrische vrachtwagens.

Steuntje in de rug voor ondernemers
Vanaf 1 januari 2025 mogen steden zero-emissiezones invoeren. Dat zijn gebieden in en rond stadscentra waar vanaf 2025 alle nieuwe vrachtwagens en bestelbussen emissieloos rijden. Voor bestaande bestelbussen en vrachtwagens gelden landelijke overgangstermijnen, van maximaal vijf jaar.

Daarnaast gelden een aantal uitzonderingen voor bijzondere voertuigen waar nog geen zero-emissie alternatief voor bestaat. Ook stelt het kabinet subsidies beschikbaar. Niet alleen voor de aanschaf van vrachtwagens, maar ook voor bestelbussen (de SEBA).

Naar verwachting worden begin 2024 subsidieregelingen voor publieke en private logistieke laadinfrastructuur opengesteld.

Schone lucht
28 steden hebben inmiddels aangegeven een zero-emissiezone in te gaan voeren. Het doel van dit beleid is om steden leefbaarder en de lucht schoner te maken en om vanaf 2025 ieder jaar 1 megaton CO2 minder uit te stoten. Dat is belangrijk voor het klimaat.

  • Stockfoto

Door Joop