Donderdag 4 mei is de Nationale Militaire Dodenherdenking op het Militair Ereveld op de Grebbeberg in Rhenen. Met de 2 minuten stilte om 20.00 uur herdenkt de Krijgsmacht de militairen die sinds 10 mei 1940 waar ook ter wereld voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen, dan wel zijn omgekomen bij de uitvoering van de militaire dienst. De herdenking vindt plaats in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, Professor mr. Pieter van Vollenhoven en Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan.

Gastheer bij deze plechtigheid is de Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten, generaal-majoor Jean Paul Duckers. De plechtigheid wordt vanaf 19:25 uur door RTV Utrecht live uitgezonden en is ook via het YouTubekanaal van de Koninklijke Landmacht te volgen. De organisatie vindt plaats in samenwerking met de gemeente Rhenen.

De Dodenherdenking is op en rond het Militair Ereveld met een Erewacht, Erecompagnie, Vaandelwacht, militaire fanfare en duizenden belangstellenden. Het onderwerp Vrede en vrijheid is, vanwege de oorlog in Oekraïne, hoogst actueel.

Aan de plechtigheid gaat een stille tocht vooraf. Vanaf hotel ’t Paviljoen aan de Grebbeweg lopen de genodigde autoriteiten en deputaties naar het Militair Ereveld. De erewachtposten bij het monument worden bemand door militairen in een uniform uit 1939.

De muzikale ondersteuning tijdens deze herdenking wordt verzorgd door de Fanfare Bereden Wapens.  Als onderdeel van de herdenking spreekt

Krijgsmachtsaalmoezenier majoor Javelin Zwakhalen een overdenking uit. Ook dit jaar dragen scholieren een gedicht voor. Diverse instanties leggen na de twee minuten stilte een krans. Aansluitend op de kranslegging volgt een defilé langs de ruim 800 graven. De geplande eindtijd is 20.45 uur.

  • Bron: Ministerie van Defensie
  • Stockfoto

Door Joop