ALTENA – Al sinds jaar en dag (vanaf 1904 en beloofd…) zijn de overtochten over de Bergsche Maas gratis en als het aan ons (AltenaLokaal) ligt blijft dit ook zo. Echter in tijden van dat alles duurder wordt is dat helaas niet vanzelfsprekend meer en moet wellicht gezocht worden naar een passende oplossing. Dat is niet eenvoudig, maar met gezond verstand mogelijk. De bijdrage van AltenaLokaal hierover in de “commissie” vindt u hieronder.
 

“Voorzitter vandaag mogen wij onze wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van uw voorstel om de overtochten van de Maasveren te gaan beprijzen.
De bedenkingen die wij bij uw voorstel hebben is de vraag of dit iets op gaat lossen. U geeft immers zelf al dat door beprijzen het aantal overtochten gaat afnemen en het zou dus kunnen zijn dat we op die manier in een vicieuze cirkel terecht komen waarbij jaarlijks de tarieven verhoogt moeten worden.
 
Al jaren zijn de veren gratis en in de beleving van onze inwoners zou dat altijd zo blijven. Daar is door de gemeente besturen ook nooit een nuance in aangebracht. AltenaLokaal ziet dan ook graag dat de overtochten bij voorkeur gratis blijven.
 
Wij willen u zo veel mogelijk ruimte geven om te onderhandelen en willen u dan ook niet voorschrijven hoe dit vorm moet krijgen. Te denken valt aan een kleine beperking van de vaartijden, een bijdrage van de gemeente, het serieus verbeteren van het rendement of een combinatie hiervan.
 
Als blijkt dat, ondanks alles, beprijzen onvermijdelijk is valt wat ons betreft ook te denken aan een systeem waarmee inwoners in de door de tariefverhoging direct getroffen kernen met bijvoorbeeld een pasjes systeem gratis kunnen overvaren (zoals Dussen, Eethen, Meeuwen, Drongelen, Genderen)
 
  • Bron: Altenalokaal

Door Joop