Altena – Zou het niet mooi en goed zijn als we als christenen in Altena gaan bidden voor een opwekking in de gemeente Altena?

Laten we eensgezind bidden voor het bestuur van Altena, zieken, ouderen, zorgmedewerkers, ondernemers, voor een opwekking (herleving) van Jezus Christus’ kerk in Altena en danken voor al wat God ons geeft. Doel: Dat we door te bidden voor mensen in Altena tot zegen kunnen zijn voor Altena en dat mensen voor het eerst of opnieuw Jezus mogen leren kennen.

Deze maand op D.V. woensdag 17 mei in het Hervormd Centrum,  Grotestraat 25, 4264 RH Veen.  

Inloop 19:15 Aanvang 19:30.

 

Door Joop