Op dinsdag 9 mei brengt de gemeenteraad een bezoek aan Meeuwen. De raad gaat die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers. ’s Avonds organiseert de raad in het dorp ook een inloopmoment en de Altenaronde.

Wilt u zelf een onderwerp aan de orde stellen tijdens de Inloop?
Dat kan uiteraard! U bent van harte welkom. Laat het via onderstaande contactgegevens weten via de griffie. U kunt daar ook terecht voor meer informatie.

9 mei: Altenaronde (beeldvormend)
Na de Inloop houdt de raad de Altenaronde in het Dorpshuis en de Hervormde Kerk in Meeuwen. Raadsleden krijgen dan informatie over verschillende onderwerpen en raadsvoorstellen, waarover zij een aantal weken later zullen debatteren en besluiten.

De Altenaronde begint om 19:45 met onder meer op de agenda (onder voorbehoud):

  • Grondaankoop Oudendijk 7 (bedrijfsperceel)

De gemeenteraad verzamelt informatie over het voornemen om het bedrijfsperceel aan de Oudendijk 7 in Woudrichem te kopen. Tijdens de Altenaronde hebben de raadsleden de gelegenheid om informerende vragen te stellen.

  • Garantstelling Hospice Sleeuwijk

De gemeenteraad heeft de gelegenheid om vragen te stellen over de raadsinformatiebrief van het college over de garantstelling voor Hospice Sleeuwijk. De stichting heeft de gemeente Altena gevraagd of zij garant wil staan voor een lening van maximaal 1,5 miljoen. Een week later, tijdens de Altenatafel van 16 mei, geeft de gemeenteraad het college haar wensen en bedenkingen mee.

  • Woondeal en woonkeuzes Altena

De gemeenteraad heeft de gelegenheid om vragen te stellen over de raadsinformatiebrief van het college over de keuzes op het gebied van wonen in de gemeente Altena tot en met 2030. Een week later, tijdens de Altenatafel van 16 mei, geeft de gemeenteraad het college haar wensen en bedenkingen mee.

  • Uitgangspunten beleid maatschappelijke accommodaties

Er wordt nieuw beleid ontwikkeld voor maatschappelijke accommodaties. Als eerste stap zijn voor dit nieuwe beleid uitgangspunten beschreven. De gemeenteraad heeft op 9 mei de gelegenheid om vragen te stellen over deze uitgangspunten. In de Altenatafel van 16 mei geeft de gemeenteraad vervolgens wensen en bedenkingen over de uitgangspunten mee aan het college. Hierna gaat het college verder met de ontwikkeling van het beleid voor maatschappelijke accommodaties.

Verder op de agenda in mei:

  • 16 mei:                Altenatafel
  • 23 mei:                Raadsvergadering
  • 30 mei:                Altenaronde

Door Joop