AltenaLokaal vindt dit een belangrijke voorziening voor onze inwoners en het is al lang bewezen in Nederland dat een hospice een grote toegevoegde waarde heeft. De gemeente Altena wil dat de kwaliteit van leven ook in de laatste levensfase zo hoog mogelijk is.
 
Dit burgerinitiatief uit onze samenleving laat zien dat er bij ons in Altena een grote maatschappelijke betrokkenheid is en biedt onze inwoners een keuze te hebben hoe de laatste levensfase in te gaan.

De initiatiefnemers zorgen via “particuliere” ondersteuning uit onze omgeving voor de helft van het benodigde geld. Onze gemeente staat voor de andere helft garant voor de rest van de “hypotheek”.
 
AltenaLokaal pleitte in een eerdere motie al voor goedkeuring hiervoor en gelukkig wordt dit initiatief dinsdag bij de raadsvergadering met brede steun uit de Raad “afgehamerd” zodat ze doorkunnen met het verder binnenhalen van de benodigde middelen.
 
Wij roepen ons bedrijfsleven ook op om dit initiatief verder te ondersteunen.
 
Tijdens het Marianne Vos Wielercafé werd een voorzichtige prognose bekend gemaakt door de initiatiefnemers dat in 2024 de hospice gerealiseerd zou kunnen worden. Wij gaan er vanuit dat dit lukt en Altena er een goede voorziening bij heeft.
  • Bron: AltenaLokaal
  • Stockfoto

Door Joop