Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is vrijdagmiddag 2 juni aanwezig bij het uitzetten van een groep steuren in Nationaal Park De Biesbosch. De vissen zijn gezenderd om informatie te kunnen verzamelen over de routes die ze volgen naar de zee en op welke plekken ze hun eten vinden.

Steuren zijn trekvissen die worden geboren in zoet water en het grootste deel van hun leven op zee verblijven, tot ze weer naar de rivieren gaan om te paaien. Vervuiling, de aanleg van stuwen en sluizen en overbevissing zorgden ervoor dat de Europese steur zeventig jaar geleden verdween uit de Nederlandse wateren.

Nu de Haringvlietsluizen een stukje openstaan is de rivier de Rijn in principe ook weer toegankelijk voor de steur. Met de informatie van de zenders wordt ook onderzocht of de jonge vissen langere tijd in de Biesbosch blijven en daarna de zee goed bereiken. Tot het uitzetten verblijven de vissen in een kweekcentrum bij de Franse stad Bordeaux, de enige plek binnen Europa waar de steur nu nog in het wild voorkomt.

Professor Van Vollenhoven overhandigt een aantal gezenderde steuren aan vertegenwoordigers van het Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en ARK Rewilding Nederland, die de vissen vervolgens uitzetten. Aansluitend spreekt professor Van Vollenhoven met medewerkers van de betrokken natuurorganisaties over de herintroductie van de steur, over de natuur waarin het dier zich thuis voelt en over het in kaart brengen van de routes die de vissen volgen.

Door Joop