Minister Christianne van der Wal: “Nederland telt 21 Nationale Parken die de parels zijn van de Nederlandse natuur. Het zijn de meest bijzondere natuur- en landschapsgebieden van ons land, van grote ecologische waarde, die we met recht kunnen beschouwen als erfgoed waar we zuinig op moeten zijn. Ik ben blij dat we samen met de provincies onze Nationale Parken verder kunnen versterken”.

De Nationale Parken zijn dé plek waar Nederlanders kunnen genieten van natuur en landschap. Ze vormen de nationale collectie van de meest unieke Nederlandse natuur- en landschapsgebieden met al het cultureel erfgoed daarin: de zee, de getijdengebieden in de delta, duinen, veenmoerassen, rivieren, beken, heide en bossen. De Nationale Parken leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in Nederland. Bovendien kunnen de organisaties van de Nationale Parken ook een waardevolle bijdrage leveren aan de grote opgaves in het landelijk gebied door hun kennis over het gebied in te brengen in de gebiedsprocessen in de regio.

Beleidsprogramma
Minister Van der Wal heeft vandaag het nieuwe Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin de basiseisen waaraan elk Nationaal Park moet voldoen. Zo moet elk nationaal park een samenhangend gebied zijn met ten minste 1 natuurkern van minimaal 1000 hectare. Het park draagt bij aan de verbinding van mensen met natuur en is opengesteld voor publiek, waarbij recreatie wel in balans moet zijn met natuurbescherming. 

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen in het landelijk gebied en in het beleidsprogramma staan ook verschillende voorbeeldprojecten die laten zien hoe Nationale Parken samen met provincies, gebiedsorganisaties en lokale overheden op innovatieve wijze bijdragen aan maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Nationale Parken fungeren bij uitstek als netwerkorganisaties waarin natuurpartijen, agrarische partijen, ondernemers en kennisorganisaties samenwerken om natuurbeheer te verbeteren, natuurbeleving te versterken en nieuwe wetenswaardigheden te delen met het publiek.

Wereldwijd en ook in Nederland staat de biodiversiteit onder druk. Behoud en versterking van de unieke natuur in de Nationale Parken gaat niet vanzelf. Voor het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 is gekozen voor een stap-voor-stap benadering om met draagvlak in de regio toe te werken naar parken die meer robuust zijn en waarin de natuur in een dichtbevolkt land als Nederland duurzaam beheerd en beleefd kan worden. Het beleidsprogramma is samen met de provincies tot stand gekomen, onder voorbehoud van co-financiering uit de regio. Daar zullen later dit jaar afspraken met de provincies over worden gemaakt.

  • Stockfoto

Door Joop