Sommige blauwalgen zijn giftig en zorgen in de zomer voor veel overlast. Ze kunnen het zwemplezier sterk verminderen en massale vissterfte en stank veroorzaken.

Kijk voor u gaat zwemmen op de landelijke zwemwaterwebsite(externe link) voor informatie over de zwemwaterkwaliteit van officiële zwemwaterlocaties.

Let bij het zwemmen in buitenwater altijd op de (waarschuwings)borden die bij het water zijn geplaatst.

Wat zijn blauwalgen?
Blauwalgen (ook wel cyanobacteriën genoemd) zijn microscopisch kleine organismen die overal ter wereld voorkomen in zoet water. Overmatige groei van blauwalgen is een teken dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit en de natuur die daarvan afhankelijk is.

Gezondheid
Sommige blauwalgen zijn giftig. Het is dan ook af te raden om te zwemmen in water waar veel blauwalgen in zitten. Blauwalgen geven huidirritatie en als u blauwalg binnen krijgt kan dat maag-en darmklachten veroorzaken. Vooral kleine kinderen zijn kwetsbaar en stoppen onbewust dingen (ook blauwalgen) in hun mond.

Wat doet Rijkswaterstaat?
Blauwalgen zijn een indicatie voor mindere waterkwaliteit. Wat Rijkswaterstaat doet om de waterkwaliteit op zwemlocaties in Rijkswateren op peil te houden, leest u op de pagina zwemmen in open water. De provincie is verantwoordelijk voor de publieksvoorlichting over de aanwezigheid en het voorkomen van blauwalg op zwemwaterlocaties.

Door Joop