De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht de ontvluchting van twee tbs’ers uit het FPC in juni vorig jaar en concludeert dat de kliniek te weinig heeft geleerd van het verleden. ‘De ontvluchting uit zo’n hoog beveiligde kliniek is onaanvaardbaar. Dat de inspectie de vinger legt op het lerend vermogen vind ik een harde boodschap. Maar die sterkt mij wel in mijn ambitie te blijven werken aan een sector die leert van incidenten en blijvend inzet op verbeteringen’, schrijft Weerwind aan de Tweede Kamer. ‘Leren gaat niet vanzelf en is nooit klaar. Het vereist kritische zelfreflectie, een open houding en ruimte voor tegenspraak.’

De kliniek heeft aangegeven volledig mee te werken aan het instellen van de deskundigen. Zij krijgen toegang tot de kliniek, kunnen naar eigen inzicht met medewerkers spreken en documentatie opvragen. De deskundigen zullen de kliniek gevraagd en ongevraagd aanspreken op de uitvoering van het verbeterplan en de stappen die worden gezet. Na een jaar bekijkt de minister aan de hand van resultaten of de aanstelling van de deskundigen wordt verlengd.

Blijvend leren en verbeteren
De minister spreekt zijn enorme waardering uit voor de medewerkers in de FPC’s die dagelijks moeilijk, complex en uitdagend werk uitvoeren. ‘Blijven leren en verbeteren hoort daarbij’, schrijft Weerwind. De Pompestichting zet fors in op het opleiden van personeel voor betere forensische scherpte. Medewerkers kunnen hiermee leren beter de risico’s rond een cliënt in te schatten bij een stoornis en daarbij afwegen of er vrijheden geboden kunnen worden.

De Pompestichting heeft inmiddels nieuw hekwerk neergezet waardoor er rondom de kliniek een dubbele schil van 5 meter hoog is. Nieuwe techniek wordt geïnstalleerd om het toezicht te verbeteren. Ook wordt er verbouwd zodat beveiligers beter toezicht krijgen op het terrein en wordt de toegangscontrole voor het buitenterrein aangepast. De minister gaat de Tweede Kamer voor de zomer volgend jaar informeren over hoe de maatregelen bij de Pompestichting lopen.

Door Joop