Door het programma substantieel uit te breiden, ontstaat meer slagkracht en kunnen meer gedupeerde agrariërs in het aardbevingsgebied van het programma profiteren. Ook komt er een taskforce van deskundigen, met bevoegdheden én budget, die snel  resultaten voor de complexe problematiek kan uitwerken. De invulling van deze taskforce wordt met alle betrokkenen uit het Agroconvenant verder vormgegeven.

Het Agroprogramma is in februari 2021 gestart maar heeft meer slagkracht nodig. De 11 eerder gestarte pilots die moeten, mits goed afgerond, het startsein geven voor het openstellen van een bredere maatwerkregeling die via het Agroprogramma loopt. De maatregelen komen voort uit afspraken tussen de agrarische sector, de aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. Vandaag hebben deze partijen op een agrarisch bedrijf in Middelstum de afspraken bekrachtigd.

Versterking Agroprogramma moet uitkomst bieden
Deze ondersteuning is noodzakelijk, omdat veel agrariërs nog dagelijks de negatieve gevolgen van gaswinning op hun bedrijf ervaren: door alle onduidelijkheid rondom het schadeherstel- en versterkingsproces is de verdere ontwikkeling van hun bedrijfsvoering stil komen te staan. Het versterkte Agroprogramma kan hiervoor uitkomst bieden. Daarbij onderhoudt het programmateam nauw contact met IMG (verantwoordelijk voor schadeherstel) en NCG (verantwoordelijk voor versterking). 

De middelen die via het Agroprogramma beschikbaar worden gesteld zijn aanvullend op de reguliere budgetten voor schadeherstel en versterking die via IMG en NCG beschikbaar zijn. Voor de meest schrijnende gevallen en vastgelopen procedures blijft bovendien maatwerk beschikbaar via de Commissie Bijzondere Situaties en het Interventieteam Vastgelopen Situaties.

Door Joop