In het afgelopen jaar is de kinderbijslag gestegen met iets meer dan 16%, als gevolg van de historisch hoge inflatie in 2022. Daardoor is de kinderbijslag in juli € 44 hoger dan in januari 2022. Op 1 januari 2024 volgt een nieuwe indexering van de kinderbijslag.

Minister Van Gennip:

De kinderbijslag stijgt of daalt met de kosten die ouders hebben aan de hand van de consumentenprijsindex. De kinderbijslag is de afgelopen twee indexaties flink verhoogd. Nu de cpi weer daalt, met name door de lagere energieprijzen, wordt ook de kinderbijslag iets verlaagd. Ik realiseer me heel goed dat dit een tegenvaller zal zijn voor ouders die het moeilijk hebben. Het kabinet kijkt tijdens de augustusbesluitvorming naar het gehele koopkrachtplaatje voor 2024. Daarbij zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor kinderarmoede, gezinnen en de bestaanszekerheid van Nederlandse huishoudens.

Kinderbijslag per 1 juli 2023
Voor de kosten van de opvoeding van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen ouders en verzorgers kinderbijslag. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van het kind en van waar het kind woont. De hoogte van de kinderbijslag wordt per 1 juli 2023 aangepast in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen op basis van het afgelopen halfjaar. De SVB betaalt de kinderbijslag na afloop van het kwartaal. Rond 2 oktober ontvangen ouders het nieuwe bedrag. Mensen die moeite hebben om rond te komen kunnen het beste contact opnemen met de gemeente, waar professionals kunnen helpen.

De bedragen per 1 juli 2023 zijn:

  1 juli 2023 1 januari 2023 1 juli 2022 1 januari 2022
Per kind 0 t/m 5 jaar € 261,70 € 269,76 € 249,31 € 230,69
Per kind 6 t/m 11 jaar € 317,77 € 327,56 € 302,74 € 280,13
Per kind 12 t/m 17 jaar € 373,85 € 385,37 € 356,16       € 329,56
  • Stockfoto

Door Joop