Vanaf 1 juli 2023 is het verboden om in bezit te zijn van materiaal waarin instructies staan voor het seksueel misbruiken van kinderen. Het Wetboek van Strafrecht wordt verruimd met een nieuwe strafbepaling die voorbereidingshandelingen met het oog op seksueel kindermisbruik zelfstandig strafbaar stelt. Met deze strafbaarstelling wordt het verspreiden, verwerven of in bezit hebben van een handleiding met tips en trucs voor het seksueel misbruiken van kinderen verboden. Er komt een gevangenisstraf van maximaal vier jaar op te staan.

Sinds enige tijd circuleert er op het zogeheten dark web van het internet instructief materiaal om kinderen seksueel te misbruiken. Ze beschrijven onder meer hoe men ‘op jacht’ kan gaan naar kinderen, een kind kan verleiden en het vertrouwen van een kind kan winnen. Zo’n handleiding brengt kinderen in gevaar, omdat het een voedingsbodem is voor de kindermisbruiker die zijn slag wil slaan.

Seksueel misbruik van kinderen is een van de meest verwoestende vormen van criminaliteit voor de slachtoffers en hun omgeving. Kinderen hebben recht op een veilige omgeving om op te groeien. Het is gruwelijk en onacceptabel dat mensen bezig zijn om adviezen te delen over hoe ze kinderen kunnen misbruiken. Misbruiksituaties – offline en online – moeten worden gestopt. Daarbij moeten we ook zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen in een misbruiksituatie terechtkomen’’, aldus minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz-Zegerius.

De minister vindt het daarom belangrijk dat meer in een vroeg stadium wordt opgetreden tegen potentiële kindermisbruikers. De nieuwe strafbepaling verruimt het instrumentarium voor vroegtijdig optreden.

Door Joop