De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, drs. A.D. Wiersma, heeft 23 juni 2023 Zijne Majesteit de Koning verzocht hem per 23 juni 2023 ontslag te verlenen als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs  is voorzien, zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. R.H. Dijkgraaf, de taken van de minister overnemen.

Door Joop