Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om een aantal wegen- en vaarwegenprojecten te pauzeren. Geld en menskracht uit deze projecten uit het aanlegprogramma (MIRT) worden de komende jaren besteed aan groot onderhoud van de infrastructuur en projecten die in vergevorderd stadium of onder de rechter zijn.

Door stikstofproblematiek, stijgende prijzen in de bouw en krapte op de arbeidsmarkt kan een aantal aanlegprojecten op korte termijn niet worden uitgevoerd. Het geld en de menskracht worden daarom besteed aan een grote onderhoudsbeurt voor de bestaande infrastructuur, die deels verouderd is en toe is aan groot onderhoud of vervanging. Ook wordt er geld verschoven naar projecten die wel aangelegd kunnen worden of onder de rechter zijn om de uitvoering zeker te stellen. Over welke projecten gepauzeerd worden is de afgelopen weken gesproken met provincies, mede omdat er bij veel projecten sprake is van cofinanciering.

Stikstofproblematiek, stijgende prijzen en personeelstekorten
Een aantal aanlegprojecten kampt al een paar jaar met vertraging als gevolg van de stikstofproblematiek. De afgelopen periode bemoeilijken ook stijgende prijzen in de bouw en tekorten op de arbeidsmarkt de uitvoering van projecten. Daarnaast is er onvoldoende geld om het noodzakelijke groot onderhoud, zoals vervanging en renovatie van bruggen, uit te voeren. Dit groot onderhoud is wel noodzakelijk om de komende decennia onze infrastructuur in heel Nederland in goede staat te houden. Daarom besloot minister Harbers eind maart tot het verschuiven van geld en menskracht binnen het aanlegprogramma en van aanlegprojecten naar groot onderhoud van de infrastructuur. Over welke projecten worden gepauzeerd is de afgelopen weken overleg geweest met provincies.

Het ministerie voert het aanlegprogramma uit in overleg en cofinanciering met de regionale overheden. Op voorhand werden projecten voor verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen die geen hinder ondervinden van stikstofproblematiek (hiervoor is 200 miljoen beschikbaar gesteld in het coalitieakkoord), projecten voor de bereikbaarheid van 400.000 nieuw te bouwen woningen tot 2030 mogelijk maken (hiervoor is 7,5 miljard beschikbaar gesteld in het coalitieakkoord) en projecten die worden gebouwd, zijn vergund of onder de rechter zijn, uitgezonderd. In totaal worden 14 wegenprojecten en 3 vaarwegprojecten gepauzeerd. Het gaat om een bedrag van ruim 4 miljard euro.

Minister Harbers: “Dit voelt heel dubbel. Het is teleurstellend, omdat we deze projecten nodig vinden en willen aanleggen. Aan de andere kant zien we ook dat het op korte termijn niet kan. Dit besluit is ook positief, omdat we het geld nu kunnen uitgeven aan broodnodig onderhoud en het niet op de plank laten liggen. Dit is wat we nu wél kunnen doen en we gaan dan ook hard aan de slag met de grote onderhoudsbeurt! Zo zorgen we dat Nederland bereikbaar blijft en we naar werk en familie kunnen blijven gaan, en het zorgt er ook voor dat de pakketbezorger op tijd voor de deur staat en supermarkten kunnen worden bevoorraad.”

Groeiende behoefte aan mobiliteit
De komende jaren groeit de behoefte aan mobiliteit. Het aantal inwoners van Nederland groeit en de druk op de bestaande infrastructuur groeit daardoor. Veel van onze bruggen, viaducten en sluizen zijn op leeftijd en toe aan vervanging of groot onderhoud. Veel bruggen komen ook vervroegd aan het einde van hun levensduur door het steeds intensievere en zwaardere verkeer. De infrastructuur die we hebben moet op orde worden gebracht, zodat we er later op kunnen verder bouwen. De projecten die worden gepauzeerd blijven in het aanlegprogramma staan en de inzet is om, als er genoeg stikstofruimte, geld en personeel is, zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de aanleg ervan.

 • N35 Wijthmen – Nijverdal
 • A9 Rottepolderplein
 • A58 Breda – Tilburg
 • A27 Zeewolde – Eemnes
 • A15 Papendrecht – Gorinchem
 • A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught
 • Rijksbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
 • InnovA58 Annabosch – Galder
 • Innovaties InnovA58*
 • A67 Leenderheide – Geldrop
 • A1/A35 Knooppunt Azelo – Buren
 • A1/A30 Barneveld
 • A4 Haaglanden – N14
 • A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
 • Volkeraksluizen
 • Kreekraksluizen
 • Vaarweg IJsselmeer – Meppel

* Dit is geen MIRT-project maar betreft een reservering van € 59 mln. voor het afdekken van innovatierisico’s bij de aanbesteding van InnovA58.

 • Stockfoto

Door Joop