De persoonsgegevens van maximaal 571 inwoners van Altena zijn mogelijk gelekt.

Via een lek konden mensen begin april 2023 toegang krijgen tot het computersysteem van een leverancier van de gemeente. Dat hebben het onderzoeksbureau Dimensus en het Inkoopbureau West Brabant bekendgemaakt. Dimensus voerde voor de gemeente een onderzoek over circulaire voeding uit. Het inkoopbureau West Brabant heeft een enquête gedaan over WMO hulpmiddelen. Beiden maakte gebruik van NEBU, een computersysteem.

Onbevoegden wisten toegang te krijgen tot het systeem van NEBU
Het lek is gedicht en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, leeftijd en geslacht. Er zijn geen gegevens over geldzaken, of wachtwoorden gelekt.

Er is een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij adviseren u – net als altijd – om alert te zijn op phishing-mail (valse e-mailberichten) of andere vormen van criminaliteit via het internet.

  • Bron: Gemeente Altena

Door Joop