De verwachting is dat er de komende jaren op meer plekken deze vorm van duurzame energie wordt gebruikt. Op dit moment zijn er zo’n 25 aardwarmteprojecten in Nederland. De meeste daarvan zijn voor glastuinbouw, en sommige voor het verwarmen van woningen. Aardwarmte, ook wel geothermie, maakt gebruik van warm water vanuit minimaal 500 meter onder de grond om gebouwen te verwarmen. Om aardwarmte in de gebouwde omgeving op de juiste plek te brengen is een warmtenetwerk (zoals stadsverwarming) nodig. De techniek heeft veel potentie om duurzame warmte te leveren aan woningen, glastuinbouw en de industrie.

Kennis en ervaring delen
Om ervoor te zorgen dat de kennis en ervaring over aardwarmte goed gedeeld wordt, gaat EBN (financieel) deelnemen in aardwarmteprojecten. EBN is een publiek energiebedrijf met de Staat als enige aandeelhouder.

Extra checks
De aangepaste wetgeving sluit beter aan op de praktijk van aardwarmte en maakt onder andere de financiële check voor bedrijven die aardwarmteprojecten willen opstarten concreter. Hierdoor weten betrokkenen en omwonenden zeker dat er voldoende geld is voor het project, maar ook voor eventuele schade. Daarnaast bevat de wetgeving nieuwe regels om de grondwaterkwaliteit te beschermen.

  • Stockfoto

Door Joop