Minister Helder: “In Nederland moeten we nog steeds stappen zetten om inclusiever te worden voor mensen met een beperking. Met het kabinet zijn we druk bezig om te zorgen dat mensen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als mensen zonder beperking. Daarom zet ik, namens het kabinet, deze stap voor toegankelijkere diensten en producten. Het is een belangrijke stap richting een inclusief Nederland.”

Na advies van de Raad van State is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nieuwe wet komt voort uit de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn, waarmee we vanaf 28 juni 2025 in alle EU-lidstaten producten en diensten toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden met ondertiteling, een voorleesfunctie, aanpasbare helderheid of geluid en eenvoudig taalgebruik op websites en in gebruiksaanwijzingen. Hierdoor wordt het eenvoudiger voor mensen met een beperking om te pinnen, een verzekering af te sluiten, een kaartje kopen, een boek te lezen of iets online te bestellen.

VN-verdrag handicap
Deze aanpassing van de wet sluit aan op het VN-verdrag handicap. In dit verdrag is bepaald dat de partijen bij het verdrag passende maatregelen nemen om te proberen personen met een beperking dezelfde mogelijkheid te geven als mensen zonder beperking. Dit geldt dus ook voor producten en diensten.

Verandering in bedrijfsleven
Deze wet zal invloed hebben op ondernemers in Nederland. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn al bezig met het informeren van bedrijven over de toegankelijkheidsvoorschriften waar ze zich aan moeten gaan houden.

De producten die onder deze wet vallen, en die na 28 juni 2025 op de markt worden gebracht, moeten voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften uit de richtlijn. Producten die al voor die datum op de markt waren hoeven niet verplicht worden aangepast, hoewel dat wel wordt aangemoedigd.

Alle diensten die onder deze wet vallen moeten vanaf 28 juni 2025 aan de toegankelijkheidsvoorschriften voldoen. Een online dienst is immers gemakkelijker aan te passen dan een fysiek product. Voor lopende contracten, zoals bijvoorbeeld een telefoonabonnement of hypotheek, geldt dat ze vanaf 28 juni 2030 aan de eisen moeten voldoen.

  • Stockfoto

Door Joop