Minister Dijkgraaf: “Ik vind dat we moeten streven naar een samenleving waarin het mbo net zo gewaardeerd wordt als andere onderwijsvormen. Het mbo vormt de ruggengraat van onze samenleving. We hebben vakmanschap en praktische vaardigheden harder nodig dan ooit, voor grote uitdagingen zoals de energietransitie. Het is hoog tijd het mbo de erkenning te geven die het verdient.”

Gelijkwaardige behandeling
Het maakt niet uit of je een mbo-, hbo- of wo-opleiding volgt, iedereen verdient gelijkwaardige mogelijkheden in het onderwijs. Toch worden mbo-studenten nog te vaak ongelijk behandeld en onvoldoende gewaardeerd, bijvoorbeeld doordat ze niet volledig kunnen deelnemen aan het studentenleven. Dijkgraaf heeft zich het afgelopen jaar daarom hard gemaakt voor een herwaardering van het mbo in het onderwijs. Dat doet hij onder meer door het gelijk trekken van zaken die studenten uit het ho en wo al kregen maar mbo-studenten soms nog niet, zoals dezelfde regels voor het aflossen van studieschuld, beurzen om naar het buitenland te gaan, toegang tot sportfaciliteiten en studentenkortingen. Ook deed het mbo dit jaar op initiatief van Dijkgraaf voor het eerst mee aan de Onderwijspremie, een prijs voor onderwijsteams die werken aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. In de brief die Dijkgraaf vandaag naar de Kamer stuurt gaat hij nog een stap verder: het mbo verdient niet alleen een herwaardering in het onderwijs, maar in de hele samenleving.

Gezamenlijke introductieweken
De minister pleit onder andere voor een gezamenlijke introductieweek voor mbo-, hbo- en wo-studenten. In onder andere Utrecht, Leiden, Maastricht, Leeuwarden, Groningen en Zeeland kunnen mbo-studenten al deelnemen aan de introductieweek.

Dijkgraaf roept andere steden op dit goede voorbeeld te volgen: ”De introductieweek is een waardevolle manier waar studenten van verschillende opleidingen elkaar kunnen ontmoeten. Door gezamenlijke activiteiten en kennismaking met verschillende vakgebieden, krijgen studenten de kans om breder te kijken dan hun eigen opleidingsniveau. Ik vind het niet van deze tijd om mbo-studenten daar van uit te sluiten.”

Inspraak van mbo-studenten wettelijk vastleggen
Naast de gelijke behandeling van- en dezelfde mogelijkheden voor mbo-studenten, wil Dijkgraaf de inspraak van mbo-studenten beter ondersteunen en versterken, in lijn met hogescholen en universiteiten. De minister heeft al regelmatig overleg met Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOBmbo) om te horen waar studenten behoefte aan hebben en welke knelpunten ze ervaren. Omdat dit een belangrijk onderdeel is van het onderwijsveld, dient de minister na de zomer een voorstel in bij Kamer om dit overleg, net zoals op het hbo en de universiteit, wettelijk vast te leggen. Minister Dijkgraaf onderzoekt ook of studenten automatisch het betaalde lesgeld kunnen terugkrijgen als zij onverhoopt eerder stoppen met hun opleiding, net zoals bij hbo- en wo-studenten.

  • Stockfoto

Door Joop