Cijfers onderschepte cocaïne
In het eerste halfjaar heeft de Douane 29.702 kilogram cocaïne onderschept. Dat is hoger dan in de eerste helft van 2022. Toen is er 22.009 kilo cocaïne onderschept. De grootste vangst in de afgelopen maanden betrof een vangst van bijna 3600 kilo in juni in de haven van Rotterdam. 

Staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane): “Criminelen die cocaïne ons land in smokkelen gaan meedogenloos te werk. Ze ronselen minderjarigen, zetten ondernemers onder druk en maken met hun drugslabs ons platteland onveilig. Daarom moeten we drugssmokkel keihard aanpakken.”

De staatssecretaris wijst erop dat het kabinet de aanpak van ondermijning de afgelopen jaren heeft geïntensiveerd.

Belangrijk onderdeel van deze aanpak is de samenwerking met het buitenland. Zo trekken de Nederlandse en de Belgische douane nauw samen op. Er zijn liaisons geplaatst in Zuid-Amerika en de douane werkt samen met de Braziliaanse douane als het gaat om het analyseren van scanbeelden. 

De staatssecretaris: “We hebben stevig ingezet op samenwerking met andere landen. Zo wisselt de Douane vaker informatie uit met landen van waaruit veel cocaïne wordt gesmokkeld. Het lijkt erop dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt,” aldus De Vries.

Toename drugsvangsten in Vlissingen
Ook opvallend is het aantal onderschepte kilo’s drugs in de haven van Vlissingen. Het afgelopen halfjaar waren er acht vondsten in de haven van Vlissingen van in totaal ongeveer 3.000 kilo. Dat waren allemaal zendingen verborgen in fruit. In de eerste helft van 2022 waren er in Vlissingen nog vijf vangsten met in totaal 2.200 kilo. Deze toename komt onder andere omdat de Douane in Zeeland intensiever is gaan samenwerken met ondernemers en met handhavingspartners.

Bevindingen bij luchtvrachten
De toename van het aantal in beslag genomen kilo’s cocaïne in de luchtvracht is het gevolg van één grote vangst van 288 kilo. In de eerste helft van dit jaar onderschepte de Douane 680 kilo cocaïne in 245 vangsten. In dezelfde periode vorig jaar waren er 296 vangsten in de luchtvracht, waarbij in totaal 300 kilo werd onderschept. Opvallend is dat het aantal in beslaggenomen kilo’s qat daalt ten opzichte van het eerste half jaar van 2022.

Rip-off meest gebruikte methode
De Douane ziet dat criminelen nog steeds de rip-off methode het meest gebruiken om drugs op illegale wijze te verzenden. Bij rip-off wordt drugs toegevoegd aan reguliere ladingen, bijvoorbeeld in sporttassen. In 70 procent van de gevallen is dit aan de orde. In de helft van alle onderschepte zendingen worden de verdovende middelen in containers met fruit gevonden. Voor de overige zendingen worden andere ladingen zoals vis, vlees, cacaobonen, koffie en hout gebruikt.

Samenwerking binnenland
Binnenlands wordt intensief samengewerkt om drugssmokkel tegen te gaan. Zo participeert de Douane met onder andere de FIOD, de politie en het Openbaar Ministerie in Hit and Run Cargo (HARC) Teams. Regelmatig komen vangsten van de Douane mede tot stand dankzij de inlichtingen van partnerorganisaties.

Buitenlandse douanediensten
Door buitenlandse douanediensten is in het eerste halfjaar ruim 16,4 ton cocaïne bestemd voor Nederland in beslag genomen in 42 vangsten. Dit zijn in verhouding minder vangsten dan in 2022, toen werd er in het gehele jaar 104 ton cocaïne onderschept in 150 zendingen.

  • Stockfoto

Door Joop