Met deze wijziging wordt geregeld dat er geen nieuwe vergunningen gegeven mogen worden voor het zoeken naar of winnen van bijvoorbeeld gas of zout. De huidige gasplannen hebben een doorlooptijd tot eind 2035. Daarna worden deze niet meer verlengd. Het blijft wel mogelijk om bijvoorbeeld een vergunning te krijgen om bestaande mijnbouwwerken op te ruimen. Ook blijven in de toekomst eventueel duurzame vormen van mijnbouw, zoals geothermie, mogelijk.

Ternaard
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de procedure voor de gaswinning ten noorden van het dorp Ternaard wordt afgerond. Momenteel buigt de minister voor Natuur en Stikstof zich over het besluit over de vergunning Wet natuurbescherming. In de week van 12 september vergadert de Tweede Kamer over welke onderwerpen controversieel worden verklaard.

  • Stockfoto

Door Joop