In het najaar van 2022 had 3,7% van de volwassenen in Nederland last van een vermoedelijke posttraumatische stressstoornis. Bij de helft van deze mensen werden de klachten veroorzaakt door heftige gebeurtenissen direct gerelateerd aan de coronapandemie. Bij de andere helft werden klachten veroorzaakt door het meemaken van niet-coronagerelateerde heftige gebeurtenissen (bijvoorbeeld een levensbedreigend ongeluk of seksueel geweld). Onder middelbare scholieren en jongvolwassenen had een vergelijkbaar deel te maken met posttraumatische stressklachten.

Dit blijkt uit verdiepende analyses die het Nivel uitvoerde op de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022, de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 en de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd door alle GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en gemeente Utrecht, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vermoedelijke posttraumatische stressstoornis bij 4 tot 5% van de bevolking
Posttraumatische stressstoornis is een psychische aandoening die kan ontstaan nadat iemand een schokkende of bedreigende gebeurtenis heeft meegemaakt. De indicatie voor een vermoedelijke posttraumatische stressstoornis is gebaseerd op een hoog niveau van klachten gemeten met een hiervoor geschikte vragenlijst. In de hele Nederlandse bevolking heeft 4 tot 5% een vermoedelijke posttraumatische stressstoornis.

Heftige gebeurtenissen in coronatijd
In alle leeftijden hebben mensen nog last van heftige gebeurtenissen die ze in coronatijd meemaakten. Een deel van hen heeft een vermoedelijke posttraumatische stressstoornis. Daarnaast blijkt dat het meemaken van niet-coronagerelateerde heftige gebeurtenissen vaker leidt tot vermoedelijke PTSS(Posttraumatische Stressstoornis) dan coronagerelateerde gebeurtenissen. Toch maakte de grote mate van blootstelling aan coronagerelateerde gebeurtenissen dat de helft van de PTSS-indicaties onder volwassenen daardoor komt.

Eenzaamheid belangrijke risicofactor
In alle leeftijdsgroepen blijkt de kans om PTSS te ontwikkelen groter na een heftige gebeurtenissen als mensen zich eenzaam voelen. Ook hangen PTSS-klachten samen met andere problemen die invloed hebben op hoe mensen zich voelen, zoals psychische klachten, hoofdpijn en slaapproblemen of minder vertrouwen in de toekomst.

Bekijk het volledige nieuwsbericht
De percentages voor de verschillende leeftijdsgroepen en meer informatie over risicofactoren staan in het volledige nieuwsbericht op de website van het Nivel. Daar is ook het onderzoeksrapport te vinden.

Over het onderzoek
Deze resultaten horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van Netwerk GOR. Daarin brengen het RIVM, de GGD’en, GGD GHOR(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het Nivel en ARQ(Nationaal Psychotrauma Centrum ) Nationaal Psychotrauma Centrum de gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid in kaart. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van VWS(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en ZonMw(Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

  • Bron: RIVM

Door Joop