Op Schiphol zijn zes bedrijven actief die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van bagage, het platform en vracht en post. Dat zijn er relatief veel, vergeleken met andere Europese luchthavens. Het hoge aantal afhandelaren zorgt aan de ene kant voor keuzemogelijkheden en lage kosten voor de luchtvaartmaatschappijen, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor de arbeidsomstandigheden voor werknemers en de kwaliteit.

Het ministerie liet onderzoeken of het verkleinen van het aantal afhandelaren een positief effect kan hebben op de veiligheid, kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie op Schiphol. Uit het onderzoek volgt de conclusie dat de markt voor afhandeling op Schiphol nu niet optimaal werkt, en dat een beperking tot drie afhandelaren het grootste positieve effect zou hebben op deze vier aspecten.

Alleen het beperken van het aantal afhandelaren is niet genoeg, benadrukken de onderzoekers. Tegelijkertijd moeten er aanvullende afspraken worden gemaakt tussen de luchthaven en de afhandelingsbedrijven.

Het terugbrengen van het aantal grondafhandelaren kan een flinke impact hebben op de bedrijven en hun werknemers. Daarom wordt er nu eerst een consultatieperiode gestart. Een definitief besluit volgt in het najaar.

Na het definitieve besluit zal Schiphol een Europese aanbesteding beginnen om de toekomstige afhandelingsbedrijven te selecteren. Dat zal naar verwachting negen maanden duren. Daarna volgt een overgangsperiode zodat iedereen zich kan aanpassen aan de nieuwe situatie.

De verwachting is dat het hele proces in 2025 rond is.

  • Stockfoto

Door Joop