Minister Bruins Slot: ‘Het gaat pas echt goed met Nederland, als het overal in ons land goed gaat. Dat is helaas niet het geval. Het moet anders, en beter. We moeten erkennen dat alleen investeren in regio’s waar het goed gaat, niet werkt voor heel Nederland. Dat vraagt om een andere aanpak. Niet alleen vanaf de Haagse tekentafel, maar ook vanuit de kracht van de regio’s. Het gaat hier om een mammoettanker die van koers moet veranderen. Ik wil samen met provincies, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties van start om die andere koers uit te zetten.”

Rapport ‘Elke regio telt!’
In het rapport ‘Elke regio telt!’ riepen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Raad voor het Openbaar Bestuur het kabinet op het regionaal beleid te wijzigen. Het huidige beleid versterkt vooral regio’s die al sterk zijn. De raden constateerden een toename van onwenselijke verschillen tussen Nederlandse regio’s, bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen voor zorg, onderwijs, infrastructuur en werkgelegenheid. Bij het maken van beleid moet de nadruk niet alleen liggen op doelmatigheid, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en leefomgeving in alle delen van Nederland. 

Samen met mensen uit de regio’s
Het kabinet neemt de drie adviezen uit het rapport als vertrekpunt en gaat deze samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uitwerken. Beleid en de manier van investeren moeten anders worden vastgesteld. Daar gaat het Rijk samen met de planbureaus mee aan de slag. Bij het maken van nieuw beleid is het van belang om het effect op de regio te toetsen. Daarnaast moet beleid beter uitvoerbaar zijn voor medeoverheden. Deze vervolgstappen moeten hand in hand gaan met een andere manier van denken en doen binnen het Rijk. Een manier van werken waarbij niet over de regio’s, maar met de regio’s wordt gesproken. De rijksoverheid moet ook zichtbaar en toegankelijk zijn voor mensen in de regio, bijvoorbeeld door een betere spreiding van de rijkswerkgelegenheid over het land. 

  • Afbeelding: Clker-Free-Vector-Images (aangepast)

Door Joop