Het bedrag aan toekenningen is een stijging van 5,9% ten opzichte van de vorige recordscore uit 2021. Niet eerder sinds de start in 1994 hebben bedrijven zoveel geïnvesteerd in innovatie met hulp van de WBSO. Deze investeringen komen vanuit bijna 20.000 ondernemers, waarvan 97% mkb’ers. Hiermee konden zij hun kosten voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe innovaties met ruim € 1,3 miljard verlagen.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “We stimuleren ondernemers volop om in te zetten op onderzoek en ontwikkeling. Innovatie is het antwoord op diverse uitdagingen. Denk aan het verminderen van afhankelijkheid, maar ook de aanpak van grondstoffenschaarste en om verduurzaming en digitalisering te versnellen. Het is goed om te zien dat onze bedrijven dat meer dan ooit tevoren doen. Via de WBSO ondersteun ik graag al deze innovatieve starters, mkb’ers en grootbedrijven waar de maatschappij als geheel baat bij heeft.”
 

Aantal ondersteunde fulltime banen gestegen
Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van hun loonkosten en andere noodzakelijke uitgaven voor het doen van onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen. Uit de jaarrapportage ‘Focus op research & development, de WBSO in 2022′ blijkt dat het bedrag aan innovatieprojecten bestaat voor €4,7 miljard aan loonkosten en € 3,5 miljard aan niet-loonkosten. Dat is een stijging van bijna € 500 miljoen ten opzichte van 2021.

Met het werk waar bedrijven WBSO voor ontvingen, zijn iets minder dan 93.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen (fulltime banen) gemoeid, een stijging van bijna 1.600 arbeidsplaatsen ten opzichte van 2021. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling namens het ministerie van EZK uit. Meer via rvo.nl/wbso.

Mannenmode die langer meegaat en slimmere batterijen voor energieopslag
Een van de bedrijven die succesvol gebruik maakt van de innovatieregeling is het duurzame mannenkledingmerk LABFRESH. Met steun van de WBSO is de speciale technologie van het bedrijf ontwikkeld. Die zorgt ervoor dat de kleding vlek-, geur-, zweet- en kreukbestendig is, waardoor je het minder vaak hoeft te wassen en het langer meegaat. Het bedrijf heeft eigen winkels in Amsterdam en Kopenhagen, verkooppunten in bijna honderd landen en wil verder uitbreiden wereldwijd.

Wind- en zonne-energie is er genoeg, maar hoe sla je die slim op? Een cruciaal onderdeel van onze energietransitie waarbij meer efficiëntie een uitdaging is. Het bedrijf Elestor uit Arnhem ontwikkelt, met steun uit de WBSO, een innovatieve en goedkopere batterij die grote hoeveelheid elektriciteit voor lange tijd op kan slaan. Zowel de materialen, cellen, systemen en de besturing zijn voor deze batterij vernieuwd.

Meer praktijkvoorbeelden en informatie zijn te vinden in het WBSO-jaarverslag.

Door Joop