Op zaterdag 2 september 2023 worden in aanwezigheid van staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat 48 reservisten van alle krijgsmachtdelen gezamenlijk beëdigd op het Spuiplein te Den Haag. Het is de tweede keer dat reservisten van de verschillende krijgsmachtdelen tegelijkertijd beëdigd zullen worden.

Tijdens de beëdiging legt de militair de eed of belofte af waarin de militair trouw zweert aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. De staatssecretaris van Defensie en de plaatsvervangend commandant der strijdkrachten, Vice-admiraal Boudewijn Boots, zullen het woord tot de reservisten richten om de belangrijke rol van reservisten, nu en in de toekomst, toe te lichten. Het gaat hierbij onder andere om reservisten van het Korps Nationale Reserve, de Groep Luchtmachtreserve, Defensity College, 1 Civiel-Militair Interactie Commando en de Reservisten Koninklijke Marechaussee.

Reservisten
Reservisten zetten zich naast hun civiele baan of studie in voor de krijgsmacht. Zij maken daarmee deel uit van de flexibele schil van de krijgsmacht. Reservisten worden op verschillende manieren ingezet. Denk bijvoorbeeld aan bewakings- en beveiligingstaken. Er zijn ook reservisten die met hun specifieke kennis en kunde de krijgsmacht ondersteunen. Daarbij valt te denken aan wegen- en waterbouwkundigen, cyberspecialisten, juristen, bankiers of tolken. De inzet van reservisten is meestal op Nederlands grondgebied, bijvoorbeeld bij rampenbestrijding. Reservisten kunnen ook op vrijwillige basis worden uitgezonden, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan, Mali, Israël en Syrië is gebeurd.

  • Foto: ® Joop Lankhaar

Door Joop