Dat hebben de ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vrijdag besloten. Ze willen niet samenwerken met coupplegers. Het gaat bijvoorbeeld om een bijdrage (ruim € 6 miljoen) aan een gezondheidsproject en een programma om het gevangeniswezen te versterken (bijna € 4 miljoen). Ook de steun aan de training van mobiele grensbewakers (€ 5 miljoen), als onderdeel van de civiele EU-missie EUCAP Sahel Niger, wordt voorlopig opgeschort.

Wel onderzoekt het kabinet welke andere programma’s eventueel kunnen doorgaan die niet via de centrale overheid lopen, maar via de Verenigde Naties, andere internationale organisaties en lokale partners om de bevolking te ondersteunen.

Minister Schreinemacher was begin dit jaar samen met staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid in Niger. Tijdens dat werkbezoek maakten ze afspraken met de overheid over nauwere samenwerking om irreguliere migratie in het land tegen te gaan, de bescherming van migranten te bevorderen, de grensbewaking te verbeteren en mensensmokkel te bestrijden. De uitwerking van dat migratiepartnerschap wordt gepauzeerd in afwachting van de verdere ontwikkelingen in Niger.

  • Bron: Rijksoverheid

Door Joop