De knop omzetten
Stap voor stap wordt Nederland duurzamer. Steeds meer mensen, bedrijven en organisaties maken andere keuzes. Daarmee zetten we stappen in de goede richting, maar zijn we er nog niet. We moeten duurzaam leven en ondernemen als iets normaals gaan zien. De knop omzetten. Door anders om te gaan met energie en spullen, door anders te reizen en te eten. En anders te produceren en ondernemen. We moeten met z’n allen grotere stappen zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Veranderen is niet altijd makkelijk, maar brengt ons veel. Goed geïsoleerde en comfortabele woningen, stillere steden, schonere lucht en economische kansen.

Klimaatcampagne
De Rijksoverheid is vorig jaar begonnen met de eerste ‘Zet ook de knop om’-campagne om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om energie te besparen. De nieuwe campagne gaat verder dan energie besparen en gaat over de urgentie om klimaatverandering tegen te gaan. Over waarom dat nodig is, waar we naar toe werken, wat er al gebeurt, en wat overheden, bedrijven, organisaties en mensen thuis nog meer kunnen doen. Via Zetookdeknopom.nl worden hiervoor concrete adviezen en voorbeelden gegeven voor bedrijven, overheden en andere organisaties en mensen thuis.

Zet ook de knop om is een meerjarige campagne. Vanaf donderdag 24 augustus is deze te zien in de Nederlandse bioscopen. Vanaf 26 augustus in verschillende dagbladen en vanaf 28 augustus op tv en radio. De campagne is een initiatief van de ministeries van EZK, BZK, LNV en I&W.

Door Joop