Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in juli 0,9 procent kleiner dan in juli 2022, meldt het CBS. De krimp is ongeveer hetzelfde als een maand eerder. Er zijn in juli vooral minder metaal- en chemische producten uitgevoerd dan een jaar eerder. De export van machines en apparaten was echter groter. Het volume van de goederenimport was in juli 2,2 procent groter dan in juli 2022.

Volgens de CBS Exportradar waren de omstandigheden voor de export in september ongunstiger dan in juli.

Omstandigheden voor export in september ongunstiger
Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export. 

Volgens de CBS Exportradar waren de omstandigheden voor de export in september ongunstiger dan in juli. Dat komt vooral doordat het Duitse producentenvertrouwen negatiever was en de groei van de Duitse industriële productie omsloeg in een krimp. Ook het vertrouwen en het oordeel over de buitenlandse orders van de fabrikanten in de eurozone was negatiever.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.
  • Bron CBS

Door Joop