Minister Weerwind: “Het onrecht dat gedupeerden van de toeslagenaffaire is aangedaan grijpt mij voortdurend aan. Als kabinet moeten we onze verantwoordelijkheid nemen voor de rol die de toeslagenaffaire kan hebben gespeeld bij een uithuisplaatsing. Het is van groot belang dat gedupeerde ouders en kinderen weten welke hulp en ondersteuning voor hen beschikbaar is, zoals het Ondersteuningsteam. Daarom doe ik nu een grotere groep ouders met deze brief een gericht hulpaanbod.”

Dankzij de op 1 juli 2023 ingevoerde Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT is het mogelijk om persoonsgegevens van de Dienst Toeslagen, de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtspraak in een beveiligde omgeving met elkaar te vergelijken. Uit deze vergelijking kwamen 1.819 kinderen van 1.168 gedupeerde ouders naar voren die te maken hebben gehad met een uithuisplaatsing.

Nader onderzoek moet uitwijzen of er naast deze 1.168 ouders nog meer gedupeerde ouders zijn van de kindertoeslagenaffaire die te maken hebben gehad met uithuisplaatsing. Niet elke rechtbank houdt uitspraken op dezelfde manier bij, daarom vraagt dat om een verdere analyse. Deze aanvullende groep ouders ontvangt zo snel mogelijk een brief met het hulpaanbod. In totaal gaat het waarschijnlijk om een grotere groep kinderen van gedupeerden dan het CBS eerder rapporteerde. Dat komt doordat de nieuwe vergelijking is gemaakt met gegevens vanaf 2005, waar het CBS eerder gegevens gebruikte vanaf 2015.

Ouders die nu naar voren zijn gekomen ontvangen de brief met het aanbod voor hulp en ondersteuning. Deze hulp wordt onder andere geboden door het Ondersteuningsteam. Dit team helpt gedupeerde ouders en kinderen bij contactherstel, huisvesting en financiële problemen. Sinds de oprichting hiervan in april 2022 meldden al 500 ouders zich bij het Ondersteuningsteam.

Door Joop