Genderen – De eerste zondag in oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere kerken Israëlzondag. Op deze zondag wordt (extra) aandacht besteed aan de plaats van Israël in Gods plan.

Dit jaar is dat op 1 oktober!
In de Gereformeerde Kerk van Genderen, Hoofdstraat 78,  wordt hier aandacht aan besteed in de avonddienst om 18.30.
Ds. Kees Kant van Christenen voor Israël zal spreken over ‘Moest Jezus in Israël geboren worden’ en Brand New verzorgt de muzikale medewerking met voornamelijk Israëlische liederen. Welkom.

  • Foto’s: Kees Kant

Door Joop