De lijst voor fiscaal voordeel voor energiezuinige investeringen van bedrijven is tussentijds uitgebreid. Vanaf dinsdag 5 september kan voor drie aanvullingen de zogenoemde Energie-investeringsaftrek (EIA) worden ingediend. Deze uitbreiding geldt ook met terugwerkende kracht voor investeringen vanaf 1 januari 2023.

Bedrijven die tussen 1 januari 2023 en 5 september 2023 in de betreffende technieken hebben geïnvesteerd, kunnen deze melden tot maximaal drie maanden na 5 september 2023.

De lijst vormt de basis van de zogenoemde Energie-Investeringsaftrek (EIA). Bedrijven die investeren in vooraf geselecteerde innovatieve en energiezuinige bedrijfsmiddelen uit de EIA-lijst kunnen in 2023 45,5% van de kosten aftrekken van de winst.

De eerste uitbreiding van de EIA geldt voor investeringen waarvoor ook subsidie vanuit de regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) is verleend. Op grond van de op 28 december jl. gepubliceerde regeling konden bedrijven geen gebruik meer maken van de EIA voor investeringen waarvoor EG-subsidie was verleend. Dat is nu wel weer mogelijk.

De andere twee aanvullingen gelden voor:

  • Investeringen in warmte- en/of koudenetten. Het besluit van vorig jaar om de warmte- en koudenetten in de EIA te schrappen is genomen in de veronderstelling dat deze infrastructuur op andere wijzen voldoende gestimuleerd wordt, onder andere via de nieuwe regeling voor warmteInfrastructuur (WIS). Het blijkt dat stimulering vanuit de EIA naast de nieuwe subsidieregeling Warmtenet Investeringssubsidie (WIS) nog noodzakelijk is voor een succesvolle energietransitie.
  • CO2-afvang voor permanente opslag. Het blijkt dat de SDE++-regeling niet alle investeringen in deze techniek ondersteunt waardoor stimulering via de EIA noodzakelijk blijft.

Nieuwe EIA-lijst
De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt ieder jaar geactualiseerd. Er komen bedrijfsmiddelen bij, er gaan bedrijfsmiddelen vanaf. Ook worden soms technische eisen aangepast. Voor de actuele EIA-lijst, zie: Energielijst (rvo.nl).

Over EIA
Al meer dan 25 jaar is de Energie-investeringsaftrek (EIA) een solide financiële stimulans voor Nederlandse ondernemingen. Bedrijven die investeren in technieken uit de zogenoemde Energielijst, kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2023 tot 45,5% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Met de EIA wil de overheid energiezuinige investeringen stimuleren en een impuls geven aan energiebesparing, CO2-reductie en het toepassen van duurzame energie.

Zie hier: praktijkverhalen over energiezuinige investeringen door bedrijven.

Door Joop