Welke van de vaccins straks wordt aangeboden, PCV13 of PCV15, is afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding die het RIVM in opdracht van staatssecretaris Van Ooijen uitvoert. De pneumokokkenvaccinatie beschermt tegen de meest voorkomende typen pneumokokken. Baby’s krijgen in hun eerste levensjaar 3 prikken. Pneumokokken kunnen middenoorontsteking, bijholteontsteking en bronchitis veroorzaken, maar kunnen ook leiden tot ernstige longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.

Locatiewijziging griepvaccinatie zwangere vrouwen zonder medische indicatie
Met ingang van dit jaar krijgen zwangere vrouwen zonder medische indicatie (vanaf 22 weken zwangerschap) de mogelijkheid om de griepprik bij het consultatiebureau te halen in plaats van bij de huisarts. Op advies van het RIVM is ervoor gekozen om de maternale griepvaccinatie op dezelfde manier aan te bieden als de maternale kinkhoestvaccinatie. Zwangere vrouwen met een medische indicatie krijgen een uitnodiging voor de griepprik bij de huisarts, zoals zij gewend zijn.

Vaccinatiegraad 2022
Het Nivel onderzoekt in opdracht van het RIVM jaarlijks de vaccinatiegraad van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie voor Volwassenen (NPPV). In 2022 heeft 56,8% van de doelgroep een griepvaccinatie gehaald. Dit is lager dan in 2021 (58,3%), maar hoger vergeleken met de cijfers vóór de coronapandemie in 2019 (52,6%). In 2022 heeft 63% van de NPPV-doelgroep een vaccinatie gehaald, in tegenstelling tot 74,1% in 2021. Omdat voor de NPPV jaarlijks een ander leeftijdscohort wordt uitgenodigd, is een goede vergelijking tussen de jaren niet mogelijk.

Door Joop