Genderen – Op 14 november nodigt Oranjevereniging Juliana uit Genderen haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die gehouden worden wordt in het Dorpshuis van Genderen.

De inloop is om 19.45 uur waarna de vergadering begint om 20.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Welkom en opening vergadering
  2. Vaststellen van de notulen
  3. Verslag secretaris
  4. Verslag penningmeester
  5. Vaststellen nieuwe contributie
  6. Vooruitblik 2024
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De notulen van vorig jaar kan men vinden op de website van Oranjevereniging Juliana: Notulen

Lid worden van Oranjevereniging Juliana?
Gebruik de QR-code hieronder:

 

Door Joop