Onderzoek
Onderzoeksbureau CE Delft heeft op verzoek van het kabinet de nut en noodzaak van subsidies voor batterijen onderzocht. Het onderzoeksbureau concludeert dat batterijen de goedkoopste en meest haalbare optie zijn om de CO2-uitstoot in 2030 verder te verlagen op momenten dat er minder aanbod is van duurzame elektriciteit op het elektriciteitsnet. De 416,6 miljoen euro is eerder door het kabinet gereserveerd als onderdeel van het klimaatpakket dit voorjaar. Naar verwachting kan er 160 tot 330 megawatt (MW) aan batterijvermogen geïnstalleerd worden met behulp van deze subsidie. Dit leidt tot een jaarlijkse CO2-reductie van 0,08 tot 0,17 megaton.

Transporttarieven
Netbeheerder TenneT heeft daarnaast een nieuwe contractvorm voorgesteld met lagere transporttarieven voor batterijen en andere flexibele capaciteit. De korting kan oplopen tot maximaal 65%. Hierdoor wordt het makkelijker om batterijen aan te sluiten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Uitbaters van batterijen die gebruik maken van deze contractvorm moeten de netbeheerder op verzoek helpen met het beperken van drukte op het elektriciteitsnet (netcongestie). Bijvoorbeeld door op momenten dat er veel elektriciteit wordt getransporteerd minder te laden of te leveren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de exclusieve bevoegdheid om transporttarieven vast te stellen. Netbeheer Nederland zal het voorstel verder uitwerken. Naar verwachting zal de invoering van een nieuw tarief in het voorjaar van 2024 gereed zijn. Volgens onderzoek in opdracht van TenneT zal invoering van een nieuw tarief tot 2 tot 5 gigawatt (GW) aan nieuw batterijvermogen in 2030 kunnen leiden.

Meer informatie over de rol van batterijen in het energiesysteem is te vinden in de Kamerbrief van minister Jetten.

Door Joop