Het was al langer bekend dat gemeente Waalwijk windmolens wil gaan plaatsen langs het Drongelens Kanaal ter hoogte van de Sluis.

In het verleden zijn al protesten aangetekend tegen deze plaatsing door diverse instanties. De Dorpsraad van Genderen onderzocht wat mogelijk is om protest aan te tekenen tegen deze plaatsing. De drie windmolens hebben een tiphoogte van 255 meter. Als die geplaatst worden zullen de oude winmolens gesloopt gaan worden.

Het dichtstbijzijnde huis van Genderen staat op ongeveer 1200 meter. De minimale afstand is 400 meter waar op bezwaar gemaakt kan worden.  Omdat het dichtstbijzijnde huis te ver weg staat zal bezwaar maken niet succesvol zijn.

  • 1 molen komt nabij de sluis
  • 1 molen komt daar in de uiterwaarden van de Bergsche Maas nabij het natuurgebied.
  • 1 molen komt langs dat kanaal richting A59.

De bouw van de windmolens zou tussen 2025 en 2030 gerealiseerd worden. De overige 6 molens komen tegenover Waspik te staan, richting de dijk van de Bergsche Maas.

 

Door Joop