Genderen – MeteoGenderen bestaat een kleine 15 jaar en houdt veel gegevens bij, die worden opgeslagen in een database.

Dat zijn: Temperatuur, neerslag, windsnelheid, windrichting, barometer en dauwpunt. Van verschillende eenheden worden zowel de hoogste-, gemiddelde- als de laagste stand gemeten.

Bij het opmaken van de temperatuur in de tabel is gekozen voor de hoogste temperatuur per maand.
Later zullen we dat ook doen voor de laagste temperatuur per maand.

Je zou verwachten dat de hoogste temperatuur constant wat hoger wordt per jaar, als men de berichten volgt via de verschillende kanalen. 
Nederland ligt een stuk lager dan de Noordpool en daar zal de situatie anders zijn dan in Nederland. Op de Noord- en Zuidpool worden ook constant waardes gemeten, maar daar hebben we geen gegevens van.

In de tabel valt op dat de hoogste temperatuur langs een vergelijkbare as loopt, met een paar uitschieters.
2027 heeft de meeste uitschieters zie zowel naar boven en onder uitschieten. Het best kan men de ‘%’ kolom bekijken om snel te zien wat de hoogste uitschieters zijn.

2018 en 2022 geven per jaar de hoogste temperatuur aan, terwijl 2021 juist weer de laagste waarde aangeeft. Alle ander jaren hebben dezelfde temperatuurwaarde van 9%, wat wil zeggen dat die jaren gemiddeld gelijk lopen.

Voor 2023 hebben we de laatste 2 maanden fictief genomen omdat die nog moeten komen.

Volgende keer maken we een tabel van de laagste gemeten temperatuur over hetzelfde aantal jaren. Maar ook het aantal gemeten millimeters regen is ook een interessant gegeven. 

Hieronder de tabel van 2013 – 2023

 

Door Joop